دسته بندی فیلمبرداری

فیلمبرداری هوایی

با فیلمبرداری هوایی، هر آنچه میخواهید را از آسمان به تصویر بکشید

فیلمبرداری هوایی با هلی شات یکی از پرکاربردترین خدمات تصویربرداری برای کسب و کارهاست. همچنین کاربرد بسیاری در مراسم عقد و عروسی و فرمالیته دارد.

فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نحوه سفارش فیلمبرداری هوایی و هلی شات چطور است؟

پروژه تعریف کنید و از متخصصین استعلام قیمت کنید.

استعلام قیمت

حدود قیمتهای فیلمبرداری هوایی و هلی شات

که توسط متخصصین پیشنهاد داده شده است.

مدت کمترین قیمت متوسط قیمت بیشترین قیمت
۳ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متخصصین برتر فیلمبرداری هوایی

متخصصین مورد تائید کادرو

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل حامد شاه حسینی

حامد شاه حسینی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل طیبه فخار

طیبه فخار

استاد
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل صالح عبدی

صالح عبدی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل عباس عاشوری

عباس عاشوری

حرفه ای
رشت

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل علیرضا منفرد

علیرضا منفرد

حرفه ای
آمل

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل عطیه خوشرفتار

عطیه خوشرفتار

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل محمد عبادی

محمد عبادی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل سینا  ضرغامی

سینا ضرغامی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل محمدرضا فیض اللهی

محمدرضا فیض اللهی

با استعداد
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل امیر فامیل رسولیان

امیر فامیل رسولیان

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل عارف محمدی

عارف محمدی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل سهند قلیزاده

سهند قلیزاده

فوق حرفه ای
رشت

نظر مشتریان

آنچه مشتریان قبلی کادرو در خصوص تجربه شان می گویند را بشنوید:

فیلمبرداری هوایی و هلی شات در همه شهر ها