دسته بندی فیلمبرداری

فیلمبرداری هوایی

با فیلمبرداری هوایی، هر آنچه میخواهید را از آسمان به تصویر بکشید

فیلمبرداری هوایی با هلی شات یکی از پرکاربردترین خدمات تصویربرداری برای کسب و کارهاست. همچنین کاربرد بسیاری در مراسم عقد و عروسی و فرمالیته دارد.

فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نحوه سفارش فیلمبرداری هوایی و هلی شات چطور است؟

یک پروژه ایجاد کنید و بهترین قیمت را از همه متخصصین دریافت کنید و یکی را انتخاب کنید.

ایجاد پروژه

حدود قیمتهای فیلمبرداری هوایی و هلی شات

مدت کمترین قیمت متوسط قیمت بیشترین قیمت
۴ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متخصصین برتر فیلمبرداری هوایی

متخصصین مورد تائید کادرو

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل حامد شاه حسینی

حامد شاه حسینی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل طیبه فخار

طیبه فخار

استاد
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل صالح عبدی

صالح عبدی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل عباس عاشوری

عباس عاشوری

حرفه ای
استان گیلان

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل علیرضا منفرد

علیرضا منفرد

حرفه ای
آمل

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل پوریا خانلری

پوریا خانلری

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل عطیه خوشرفتار

عطیه خوشرفتار

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل محمد عبادی

محمد عبادی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل سینا  ضرغامی

سینا ضرغامی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری هوایی و هلی شات

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل محمدرضا فیض اللهی

محمدرضا فیض اللهی

با استعداد
تهران

نظر مشتریان

آنچه مشتریان قبلی کادرو در خصوص تجربه شان می گویند را بشنوید:

فیلمبرداری هوایی و هلی شات در همه شهر ها