لیست سیاه کادرو


فلسفه لیست سیاه:

در کادرو، ما به حفظ یک جامعه ایمن و محترمانه برای همه کاربران خود معتقدیم، چه کاربران مشتری و چه کاربران متخصص.

برای اطمینان از تجربه مثبت برای همه، ما سیستمی برای رسیدگی به نقض قوانین ایجاد کرده ایم. همه ما درک می کنیم که اشتباهات ممکن است اتفاق بیفتد و هدف اصلی ما آموزش و راهنمایی کاربرانمان برای پیروی از قوانین پلتفرم کادرو است.

در صورت لزوم، ممکن است به طور علنی و عمومی به نقض قوانین واکنش دهیم، نه برای شرمساری افراد، بلکه برای حفظ شفافیت، انصاف و عدالت در جامعه کاربران کادرو، بخصوص، حفظ حقوق متخصصینی که متواضعانه أصول اخلاقی کاری و قوانین پلتفرم را رعایت میکنند.

رویکرد ما به گونه‌ای طراحی شده است که منصفانه و موجه باشد، و همیشه هشدارها و تذکرات اولیه را برای کمک به کاربران برای درک و اصلاح اقدامات خود ارسال میکنیم و در صورت بی توجهی متخلفین، واکنشی جدی تر را برمیگزینیم. در صورتیکه شما متخلفی را در اینجا مشاهده میکنید، اطمینان داشته باشید مراتب تذکر و هشدار های کلامی، متنی و کاملا به او ابلاغ شده است و از آنها مطلع بوده اما از رعایت موارد امتناع کرده است.

ما متعهد به ایجاد یک محیط امن، عادلانه و محترمانه برای همه هستیم و این روند برای رسیدن به این هدف ضروری است.


Mini avatar 11762 ب. نصری اصل

نقض قوانین و مقررات کادرو - درجه ۴ (همکاری مستقیم):
این حساب بدلیل همکاری مستقیم با کاربران مشتری و نقض حقوق دیگر متخصصین بعد از احراز مستندات و مدارک تعلیق گشت.

Mini avatar 11829 آ. شایان پناه

نقض قوانین و مقررات کادرو - درجه ۴ (همکاری مستقیم):
این حساب بدلیل همکاری مستقیم با کاربران مشتری و نقض حقوق دیگر متخصصین بعد از احراز مستندات و مدارک تعلیق گشت.

Mini avatar 12156 ن. ملکی

جعل هویت:
این حساب بدلیل جعل هویت و اطلاعات خلاف واقع برای همیشه غیر فعال می شود.

Mini avatar 10403 ز. نیک پنجه

جعل هویت:
این حساب بدلیل جعل هویت و اطلاعات خلاف واقع برای همیشه غیر فعال می شود.

Mini avatar 10048 س. سماک امانی

نقض قوانین کپی رایت:
پایبندی به اصول حرفه ای و رعایت قوانین کپی رایت یکی از خطوط قرمز کادرو است. متاسفانه به دلیل استفاده از نمونه کار دیگر عکاسان تحت عنوان نمونه کار خود، حساب کابری برای همیشه معلق می گردد.

Mini avatar 10592 آ. خانی

نقض قوانین کپی رایت:
پایبندی به اصول حرفه ای و رعایت قوانین کپی رایت یکی از خطوط قرمز کادرو است. متاسفانه به دلیل استفاده از نمونه کار دیگر عکاسان تحت عنوان نمونه کار خود، حساب کابری برای همیشه معلق می گردد.

تخلفی مشاهده کرده اید؟

با ثبت گزارش تخلف از طریق لینک زیر و ارائه مدرک و مستندات، ما را در برقراری هر چی بیشتر نظم، عدالت و اخلاق کاری یاری کنید.

گزارش تخلف

( با هر گزارش تخلف درست از پانصد هزار تومان تا ۵ میلیون تومان از کادرو پاداش بگیرید. )