دسته بندی فیلمبرداری و کلیپ

فیملبرداری همایش

فیلمبرداری همایش ها و کنفرانس های با جمعیت متوسط و بالا

فیلمبرداری همایش یکی از نیاز های هر همایشی است. ما بهترین تعرفه برای فیلمبرداری همایش های شما را در کادرو با بهترین نیروی متخصص ارائه می دهیم.

عکاسی همایش و رویداد

نحوه سفارش فیلمبرداری همایش و رویداد چطور است؟

یک پروژه ایجاد کنید و بهترین قیمت را از همه متخصصین دریافت کنید و یکی را انتخاب کنید.

ایجاد پروژه

متخصصین برتر فیملبرداری همایش

متخصصین مورد تائید کادرو

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل دانیال حیدری

دانیال حیدری

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل صالح عبدی

صالح عبدی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل وحید یارمحمدی

وحید یارمحمدی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل عباس عاشوری

عباس عاشوری

حرفه ای
استان گیلان

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل علیرضا منفرد

علیرضا منفرد

حرفه ای
آمل

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل امیرحسین غیاث

امیرحسین غیاث

حرفه ای
کرمان

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل سلمان عامی مطلق

سلمان عامی مطلق

ماهر
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل امیرحسین نجاح

امیرحسین نجاح

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل مجتبی  عبدالملکی

مجتبی عبدالملکی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل محمد مهدی  واعظ زاده

محمد مهدی واعظ زاده

فوق حرفه ای
شیراز

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل محمد مشکات

محمد مشکات

بدون سطح
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل دامون میرزایی

دامون میرزایی

فوق حرفه ای
تهران

نظر مشتریان

آنچه مشتریان قبلی کادرو در خصوص تجربه شان می گویند را بشنوید:

فیلمبرداری همایش و رویداد در همه شهر ها

نمونه کارهای فیلمبرداری همایش

ژست از شما، عکس از ما

خدمات بیشتر همایش و رویداد

با همکاران تجاری کادرو آشنا شوید

لحظه نگار

لحظه نگار

لحظه‌نگار اولین سرویس پخش‌زنده ایرانی و اولین برگزارکننده رویدادهای هیبریدی در ایران است. برگزاری رویدادهای آنلاین، حضوری و هیبریدی از مرحله تبلیغات و ثبت‌نام شرکت‌کنندگان تا برگزاری رویداد در پلتفرم لحظه‌نگار قابل انجام است.

لحظه نگار