فیملبرداری و ساخت تیزر تبلیغاتی

مشخصات، لیست قیمت، تعرفه های طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی

تیزر های تبلیغاتی و صنعتی یکی از ترند ترین محتوای تبلیغاتی برندهای بزرگ است که بیشترین بودجه بازاریابی آنها را به خود اختصاص می دهد

فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نحوه سفارش فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی چطور است؟

یک پروژه ایجاد کنید و بهترین قیمت را از همه متخصصین دریافت کنید و یکی را انتخاب کنید.

ایجاد پروژه

حدود قیمتهای فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

مدت کمترین قیمت متوسط قیمت بیشترین قیمت
۲ ساعت ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۰۳,۲۲۵ تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۲,۵۹۲ تومان ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ روز ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۳۶,۳۶۳ تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۹۴۴,۴۴۴ تومان ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۶۲,۵۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۳,۸۴۶ تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متخصصین برتر فیملبرداری و ساخت تیزر تبلیغاتی

متخصصین مورد تائید کادرو

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل یونس خطیب

یونس خطیب

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل صالح عبدی

صالح عبدی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل طیبه فخار

طیبه فخار

استاد
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل شهاب کریمی

شهاب کریمی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل امیرحسین غیاث

امیرحسین غیاث

حرفه ای
کرمان

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل محمد مهدی  واعظ زاده

محمد مهدی واعظ زاده

فوق حرفه ای
شیراز

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل علیرضا منفرد

علیرضا منفرد

حرفه ای
آمل

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل امیرحسین نجاح

امیرحسین نجاح

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل امیر فامیل رسولیان

امیر فامیل رسولیان

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل یاسر زارع

یاسر زارع

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل سهند قلیزاده

سهند قلیزاده

فوق حرفه ای
رشت

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل سعید فروتن

سعید فروتن

فوق حرفه ای
کرج

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل عرفان نیکنام پور

عرفان نیکنام پور

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل زینب شاهرودی

زینب شاهرودی

با استعداد
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل هدی رفیعی

هدی رفیعی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل دامون میرزایی

دامون میرزایی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل سینا  قدرتی

سینا قدرتی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل محمد محمدامینی

محمد محمدامینی

استاد
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل هادی  ایزدپور

هادی ایزدپور

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل بهادر آذری

بهادر آذری

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل قاسم زارعی

قاسم زارعی

با استعداد
شیراز

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل علی اصفا

علی اصفا

کارآموز
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل اشکان غفاری

اشکان غفاری

استاد
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل محمد عبادی

محمد عبادی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل سینا  ضرغامی

سینا ضرغامی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل محمدمهدی رشیدی پناه

محمدمهدی رشیدی پناه

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل بهزاد کریمی

بهزاد کریمی

فوق حرفه ای
کرج

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل محمدرضا فیض اللهی

محمدرضا فیض اللهی

با استعداد
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل رامین  راضی

رامین راضی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل حسین  زینالی

حسین زینالی

حرفه ای
تهران

نظر مشتریان

آنچه مشتریان قبلی کادرو در خصوص تجربه شان می گویند را بشنوید:

خدمات بیشتر کلیپ و تیزر تبلیغاتی

با همکاران تجاری کادرو آشنا شوید

لحظه نگار

لحظه نگار

لحظه‌نگار اولین سرویس پخش‌زنده ایرانی و اولین برگزارکننده رویدادهای هیبریدی در ایران است. برگزاری رویدادهای آنلاین، حضوری و هیبریدی از مرحله تبلیغات و ثبت‌نام شرکت‌کنندگان تا برگزاری رویداد در پلتفرم لحظه‌نگار قابل انجام است.

لحظه نگار

فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی در همه شهر ها