ایجاد پروژه جدید | کادرو

پروژه جدید

چه رشته تخصصی مد نظر دارید؟ *

برای چه تاریخی میخواهید؟

برای چه مدت میخواهید؟ *

مهلت تحویل کار چه تاریخی است؟ *

برای چه شهری میخواهید؟ *

برای چه آدرسی میخواهید؟

مکان را روی نقشه تعیین کنید:

جزئیات لازم برای متخصصین: *

کاربران عزیز،‌ با توجه به شرایط موجود و عدم دسترسی برخی افراد به پیام رسان های متداول، خواهشمندیم برای سهولت در دریافت پیشنهاد، هنگام ثبت پروژه، توضیحات متنی کافی از آنچه میخواهید را در فرم زیر یادداشت نمایید. این کار کمک می کند نیازی نباشد همه متخصصین برای دریافت جزئیات با شما تماس بگیرند و شما هم نیاز نباشد توضیحات تکراری به همه آنها بدهید. با تشکر از همراهی شما

در پروژه های کادرو، جزئیاتی که اینجا قید می کنید ملاک عمل متخصص خواهد بود.
بعد از فعال سازی پروژه، امکان صحبت مستقیم با متخصصین وجود دارد.

شرایط ایجاد پروژه:

  • هزینه فعال سازی پروژه ۹.۰۰۰ تومان است.
  • شما امکان ارتباط با همه متخصصین و دریافت بهترین پیشنهاد و قیمت را خواهید داشت.

شرایط پس از ایجاد:

  • مبلغ نهایی پروژه را مستقیما به متخصص انتخابی خود با روش کارت به کارت پرداخت می کنید که میتواند به صورت پیش پرداخت یا پرداخت کامل باشد که به تفاهم شما با متخصص بستگی دارد.
  • بابت پروژه ها پرداختی دیگری به کادرو نخواهید داشت.