در حال بروز رسانی عکس ها ...

ژست های نشسته

در نگاه اول، ژست های نشسته شاید ساده ترین نوع ژست های عکاسی باشد، اما اینطور نیست. در ژست های نشسته، لباس شما، رنگ زمینه پشت سر شما، رنگ لباس شما، اینکه روی زمین نشسته اید یا روی صندلی یا سکو، تنها نشسته اید یا کسی کنارتان است، بسیار مهم است. حالت قرار گیری پاها در ژست های عکاسی نشسته، مهم ترین عنصر است، از این رو، بیشترین تمرکز و دقت تان را در نحوه قرار گیری پاهایتان بگذارید. استفاده از نمونه ژست های نشسته زیر و الگو گرفتن می تواند به شما کمک کند، هر کدام از ژست های زیر را که می پسندید، در ذهن خود تصویر کنید و سعی کنید آنرا در عمل تمرین کنید.