در حال بروز رسانی عکس ها ...

ژست های عکاسی مدلینگ

ژست عکس، بیش از هر رشته عکاسی دیگری، در عکاسی مدلینگ حرف اول را می زند. اینجاست که مدل باید با ژست خوب، محصول مورد نظر را به درستی و واضح به بیننده نشان دهد. بسته به محصول (پوشاک،زیور آلات،‌ اکسسوری..) که مدل می خواهد معرفی کند، ژستی که باید انتخاب کند نیز متفاوت است. اگر محصول به بالاتنه مرتبط باشد، ژست ها متمرکز بر حالت صورت، زاویه سر و نگاه می باشد، اگر محصول به نیم تنه مرتبط باشد، عمدتا ژست ها به صورت ایستاده ست که در اینجا نوع قرار گیری پاها اهمیت پیدا می کند. در بخش زیر گزیده ای از بهترین ژست های عکاسی مدلینگ را به همراه نام عکاس می توانید ببینید و انتخاب کنید: