در حال بروز رسانی عکس ها ...

ژست عکاسی در آتلیه

عکاسی در آتلیه کار شما را آسان تر می کند بخصوص اگر میخواهید از نورپردازی های ویژه استفاده کنید، چرا که تجهیزان نورپردازی بیشتری فراهم است و از قبل آماده شده است، از این رو می توانید عکس های با نورپردازی تخصصی بیشتری در آتلیه بگیرید. چیزی که مهم است، توجه به نورپردازی ژست های عکاسی آتلیه ای است که انتخاب می کنید. سعی کنید در حین عکاسی در آتلیه، ژست ها را به خوبی ببینید، آنها را تکرار و تمرین کنید و سعی کنید با چند بار امتحان، بهترین خروجی هر ژست آتلیه ای را بگیرید.