دسته بندی فیلمبرداری

فیلمبرداری صنعتی

فیلمبرداری صنعتی از کارخانه ها و خط تولید ها به منظور تولید محتوای تبلیغاتی

فیلمبرداری صنعتی

نحوه سفارش فیلمبرداری صنعتی چطور است؟

پروژه تعریف کنید و از میان قیمت های مختصصین انتخاب کنید.

ایجاد پروژه

حدود قیمتهای فیلمبرداری صنعتی

این قیمت ها به صورت میانگین برای پروژه های مختلف توسط متخصصین اعلام شده است و فقط برای این است که حدود قیمت دست شما بیاید.
برای دانستن قیمت دقیق برای نیاز خود، یک پروژه تعریف کنید و متناسب با نیاز های خودتان استعلام قیمت بگیرید.

مدت کمترین قیمت متوسط قیمت بیشترین قیمت
۱ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ روز ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ روز ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متخصصین برتر فیلمبرداری صنعتی

متخصصین مورد تائید کادرو

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای عبدی

آقای عبدی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای عاشوری

آقای عاشوری

حرفه ای
رشت

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای قدرتی

آقای قدرتی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای زینالی

آقای زینالی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای بختیاری

آقای بختیاری

فوق حرفه ای پرو
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای زارع

آقای زارع

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای محمدی

آقای محمدی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای علیخانی

آقای علیخانی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای فرهادیه

آقای فرهادیه

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای ارجمند

آقای ارجمند

حرفه ای
استان تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم حق پرست

خانم حق پرست

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای اهـورا

آقای اهـورا

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم کلهری نژاد

خانم کلهری نژاد

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای بهنابادی

آقای بهنابادی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای اسماعیلی

آقای اسماعیلی

کارشناس
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای بهبودی

آقای بهبودی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای پارسی

آقای پارسی

حرفه ای
شیراز

نظر مشتریان

آنچه مشتریان قبلی کادرو در خصوص تجربه شان می گویند را بشنوید:

فیلمبرداری صنعتی در همه شهر ها