دسته بندی فیلمبرداری

فیلمبرداری صنعتی

فیلمبرداری صنعتی از کارخانه ها و خط تولید ها به منظور تولید محتوای تبلیغاتی

فیلمبرداری صنعتی

نحوه سفارش فیلمبرداری صنعتی چطور است؟

پروژه تعریف کنید و از میان قیمت های مختصصین انتخاب کنید.

ایجاد پروژه

حدود قیمتهای فیلمبرداری صنعتی

این قیمت ها به صورت میانگین برای پروژه های مختلف توسط متخصصین اعلام شده است و فقط برای این است که حدود قیمت دست شما بیاید.
برای دانستن قیمت دقیق برای نیاز خود، یک پروژه تعریف کنید و متناسب با نیاز های خودتان استعلام قیمت بگیرید.

مدت کمترین قیمت متوسط قیمت بیشترین قیمت
۱ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ روز ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ روز ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(مشخص نیست) ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متخصصین برتر فیلمبرداری صنعتی

متخصصین مورد تائید کادرو

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای عبدی

آقای عبدی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای عاشوری

آقای عاشوری

حرفه ای
رشت

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای بختیاری

آقای بختیاری

فوق حرفه ای پرو
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای فرهادیه

آقای فرهادیه

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای ارجمند

آقای ارجمند

حرفه ای
استان تهران

متخصص فیلمبرداری صنعتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم کلهری نژاد

خانم کلهری نژاد

حرفه ای
تهران

قیمتهای تمام شده فیلمبرداری صنعتی

هزینه تمام شده آخرین سفارش های فیلمبرداری صنعتی که توسط مشتریان کادرو در شهر های مختلف ثبت شده است.

تهران

یک شنبه 10 تیر
توسط عبدلی

مدت:
۲ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۱۱ فایل نهایی

سطح متخصص:
حرفه ای

هزینه تمام شده:
۶,۱۹۸,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

استان البرز

سه شنبه 15 اسفند
توسط دانشگاه گلرنگ

مدت:
۳ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۱ فایل نهایی

سطح متخصص:
کارشناس

هزینه تمام شده:
۲,۰۴۸,۶۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

استان تهران

جمعه 19 آبان
توسط فراز حمزه‌یی

مدت:
۴ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۱۶۹ فایل نهایی

سطح متخصص:
فوق حرفه ای

هزینه تمام شده:
۶,۱۷۸,۲۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

استان تهران

دو شنبه 8 آبان
توسط تولیدی شمش...

مدت:
۳ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۱ فایل نهایی

سطح متخصص:
فوق حرفه ای پرو

هزینه تمام شده:
۱۲,۲۹۱,۶۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

سه شنبه 7 شهریور
توسط رعنا عطار

مدت:
۱ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۱ فایل نهایی

سطح متخصص:
فوق حرفه ای

هزینه تمام شده:
۷۲۰,۷۹۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

شهرقدس

دو شنبه 4 اردیبهشت
توسط ماهان

مدت:
۲ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
در محل تحویل شده است.

سطح متخصص:
فوق حرفه ای

هزینه تمام شده:
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

نظر مشتریان

آنچه مشتریان قبلی کادرو در خصوص تجربه شان می گویند را بشنوید: