دسته بندی فیلمبرداری

فیملبرداری همایش

فیلمبرداری همایش ها و کنفرانس های با جمعیت متوسط و بالا

فیلمبرداری همایش یکی از نیاز های هر همایشی است. ما بهترین تعرفه برای فیلمبرداری همایش های شما را در کادرو با بهترین نیروی متخصص ارائه می دهیم.

فیلمبرداری همایش و رویداد

نحوه سفارش فیلمبرداری همایش و رویداد چطور است؟

پروژه تعریف کنید و از میان قیمت های مختصصین انتخاب کنید.

ایجاد پروژه

حدود قیمتهای فیلمبرداری همایش و رویداد

این قیمت ها به صورت میانگین برای پروژه های مختلف توسط متخصصین اعلام شده است و فقط برای این است که حدود قیمت دست شما بیاید.
برای دانستن قیمت دقیق برای نیاز خود، یک پروژه تعریف کنید و متناسب با نیاز های خودتان استعلام قیمت بگیرید.

مدت کمترین قیمت متوسط قیمت بیشترین قیمت
۱ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ روز ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ روز ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متخصصین برتر فیملبرداری همایش

متخصصین مورد تائید کادرو

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای عبدی

آقای عبدی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای عاشوری

آقای عاشوری

حرفه ای
رشت

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای کریمی

آقای کریمی

فوق حرفه ای
کرج

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای فیض اللهی

آقای فیض اللهی

کارشناس
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای محمدی

آقای محمدی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای محمدی

آقای محمدی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای اهـورا

آقای اهـورا

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای جوان

آقای جوان

فوق حرفه ای پرو
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم حق پرست

خانم حق پرست

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل   محمدی افخم

محمدی افخم

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای زینالی

آقای زینالی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای سطوت منش

آقای سطوت منش

حرفه ای
غیره

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای میناییان

آقای میناییان

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای پیری

آقای پیری

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای وردی

آقای وردی

حرفه ای
دبی

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای شفیع خانی

آقای شفیع خانی

کارشناس
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای بهنابادی

آقای بهنابادی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای ایازلو

آقای ایازلو

VIP
تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای پاک عقیده

آقای پاک عقیده

فوق حرفه ای
استان تهران

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای پارسی

آقای پارسی

حرفه ای
شیراز

متخصص فیلمبرداری همایش و رویداد

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای رضوانی

آقای رضوانی

کارشناس
کرج

قیمتهای تمام شده فیلمبرداری همایش و رویداد

هزینه تمام شده آخرین سفارش های فیلمبرداری همایش و رویداد که توسط مشتریان کادرو در شهر های مختلف ثبت شده است.

تهران

پنج شنبه 30 فروردین
توسط علیرضا مفتخر

مدت:
۲ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۵۵ فایل نهایی

سطح متخصص:
فوق حرفه ای پرو

هزینه تمام شده:
۶,۹۸۳,۶۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

چهار شنبه 23 اسفند
توسط الهه روشنی

مدت:
۳ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۱۱۳ فایل نهایی

سطح متخصص:
فوق حرفه ای پرو

هزینه تمام شده:
۵,۱۳۵,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

پنج شنبه 17 اسفند
توسط الهه روشنی

مدت:
۲ روز

تعداد فایل تحویلی:
۲ فایل نهایی

سطح متخصص:
فوق حرفه ای پرو

هزینه تمام شده:
۳,۵۹۴,۵۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

پنج شنبه 10 اسفند
توسط حامد رضاپور

مدت:
۳ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۱ فایل نهایی

سطح متخصص:
حرفه ای

هزینه تمام شده:
۳,۰۸۱,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

پنج شنبه 3 اسفند
توسط حامد رضاپور

مدت:
۳ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۱ فایل نهایی

سطح متخصص:
حرفه ای

هزینه تمام شده:
۳,۰۸۱,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

پنج شنبه 12 بهمن
توسط بهار اکبری

مدت:
۱ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۲۷ فایل نهایی

سطح متخصص:
فوق حرفه ای پرو

هزینه تمام شده:
۷,۹۷۴,۹۶۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

نظر مشتریان

آنچه مشتریان قبلی کادرو در خصوص تجربه شان می گویند را بشنوید:

نمونه کارهای فیلمبرداری همایش

لبخند از شما، عکس از ما

خدمات بیشتر همایش و رویداد

با همکاران تجاری کادرو آشنا شوید

لحظه نگار

لحظه نگار

لحظه‌نگار اولین سرویس پخش‌زنده ایرانی و اولین برگزارکننده رویدادهای هیبریدی در ایران است. برگزاری رویدادهای آنلاین، حضوری و هیبریدی از مرحله تبلیغات و ثبت‌نام شرکت‌کنندگان تا برگزاری رویداد در پلتفرم لحظه‌نگار قابل انجام است.

لحظه نگار

فیلمبرداری همایش و رویداد در همه شهر ها