عکاسی اداری و تجاری

عکاسی تخصصی برای امور تبلیغاتی و تولید محتوای مجموعه های تجاری

عکاسی تخصصی برای امور تبلیغاتی و تولید محتوای مجموعه های تجاری

عکاسی اداری و تجاری

زیر مجموعه های خدمات تجاری

متخصصین برتر عکاسی تیمی شرکتی

متخصصین مورد تائید کادرو

عکاسی پرتره سازمانی از سیاوش باقری
عکاسی پرتره سازمانی از سیاوش باقری
عکاسی پرتره سازمانی از سیاوش باقری
عکاسی پرتره سازمانی از سیاوش باقری

پر سفارش ترین سه ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ فایل نهایی

یک ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان بین ۳۰ تا ۴۰ فایل نهایی

دو ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بین ۷۵ تا ۸۵ فایل نهایی

چهار ساعت ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ فایل نهایی

عکس پروفایل سیاوش باقری

سیاوش باقری

استاد
تهران

عکاسی پرتره سازمانی از مهران بختیاری
عکاسی پرتره سازمانی از مهران بختیاری
عکاسی پرتره سازمانی از مهران بختیاری
عکاسی پرتره سازمانی از مهران بختیاری

پر سفارش ترین سه ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ فایل نهایی

یک ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان بین ۳۰ تا ۴۰ فایل نهایی

دو ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بین ۷۵ تا ۸۵ فایل نهایی

چهار ساعت ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ فایل نهایی

عکس پروفایل مهران بختیاری

مهران بختیاری

استاد
تهران

عکاسی پرتره سازمانی از یاسر زارع
عکاسی پرتره سازمانی از یاسر زارع
عکاسی پرتره سازمانی از یاسر زارع
عکاسی پرتره سازمانی از یاسر زارع

پر سفارش ترین سه ساعت ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ فایل نهایی

یک ساعت ۹۴۰,۰۰۰ تومان بین ۳۰ تا ۴۰ فایل نهایی

دو ساعت ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان بین ۷۵ تا ۸۵ فایل نهایی

چهار ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ فایل نهایی

عکس پروفایل یاسر زارع

یاسر زارع

فوق حرفه ای
تهران

عکاسی پرتره سازمانی از احمد توفیقی
عکاسی پرتره سازمانی از احمد توفیقی
عکاسی پرتره سازمانی از احمد توفیقی
عکاسی پرتره سازمانی از احمد توفیقی

پر سفارش ترین سه ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ فایل نهایی

یک ساعت ۸۵۰,۰۰۰ تومان بین ۳۰ تا ۴۰ فایل نهایی

دو ساعت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان بین ۷۵ تا ۸۵ فایل نهایی

چهار ساعت ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ فایل نهایی

عکس پروفایل احمد توفیقی

احمد توفیقی

فوق حرفه ای
یزد

عکاسی پرتره سازمانی از مصطفی  بزرگمهر
عکاسی پرتره سازمانی از مصطفی  بزرگمهر
عکاسی پرتره سازمانی از مصطفی  بزرگمهر
عکاسی پرتره سازمانی از مصطفی  بزرگمهر

پر سفارش ترین سه ساعت ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ فایل نهایی

یک ساعت ۹۴۰,۰۰۰ تومان بین ۳۰ تا ۴۰ فایل نهایی

دو ساعت ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان بین ۷۵ تا ۸۵ فایل نهایی

چهار ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ فایل نهایی

عکس پروفایل مصطفی  بزرگمهر

مصطفی بزرگمهر

فوق حرفه ای
تهران

عکاسی پرتره سازمانی از اشکان غفاری
عکاسی پرتره سازمانی از اشکان غفاری
عکاسی پرتره سازمانی از اشکان غفاری
عکاسی پرتره سازمانی از اشکان غفاری

پر سفارش ترین سه ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ فایل نهایی

یک ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان بین ۳۰ تا ۴۰ فایل نهایی

دو ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بین ۷۵ تا ۸۵ فایل نهایی

چهار ساعت ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ فایل نهایی

عکس پروفایل اشکان غفاری

اشکان غفاری

استاد
تهران

نظر مشتریان

آنچه مشتریان قبلی کادرو در خصوص تجربه شان می گویند را بشنوید:

نمونه کارهای عکاسی پرتره سازمانی

لبخند از شما، عکس از ما

عکاسی پرسنل در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی پرسنل در شرکت
عکاسی پرسنل در شرکت
عکاسی پرسنل در شرکت
عکاسی پرسنل در شرکت
عکاسی پرسنل در شرکت
عکاسی پرسنل در شرکت
عکاسی پرسنل در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی لایف استایل پرسنل در شرکت
عکاسی لایف استایل پرسنل در شرکت
عکاسی لایف استایل پرسنل در شرکت
عکاسی لایف استایل پرسنل در شرکت
عکاسی لایف استایل پرسنل در شرکت
عکاسی لایف استایل پرسنل در شرکت
عکاسی پرسنل در شرکت
عکاسی پرسنل در شرکت
عکاسی پرسنل در شرکت
عکاسی پرسنل در شرکت
عکاسی پرسنل در شرکت
عکاسی پرسنل در شرکت
عکاسی دسته جمعی رویداد شرکت
عکاسی دسته جمعی رویداد شرکت
عکاسی دسته جمعی رویداد شرکت
عکاسی دسته جمعی رویداد شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت
عکاسی تیمی در شرکت

خدمات بیشتر پرتره سازمانی

با همکاران تجاری کادرو آشنا شوید

لحظه نگار

لحظه نگار

لحظه‌نگار اولین سرویس پخش‌زنده ایرانی و اولین برگزارکننده رویدادهای هیبریدی در ایران است. برگزاری رویدادهای آنلاین، حضوری و هیبریدی از مرحله تبلیغات و ثبت‌نام شرکت‌کنندگان تا برگزاری رویداد در پلتفرم لحظه‌نگار قابل انجام است.

لحظه نگار