عکاسی اداری و تجاری

عکاسی تخصصی برای امور تبلیغاتی و تولید محتوای مجموعه های تجاری

عکاسی تخصصی برای امور تبلیغاتی و تولید محتوای مجموعه های تجاری

عکاسی اداری و تجاری

زیر مجموعه های خدمات تجاری

متخصصین برتر عکاسی خبری از رویداد ها

بهترین متخصصین از میان ۵۰۴ نفر، بهترین انتخاب ها برای شما

عکاسی خبری و رویداد از غزال, باقری
عکاسی خبری و رویداد از غزال, باقری
عکاسی خبری و رویداد از غزال, باقری
عکاسی خبری و رویداد از غزال, باقری

پر سفارش ترین سه ساعت ۷۱۰,۰۰۰ تومان بین ۲۱۵ تا ۲۲۵ فایل نهایی

یک ساعت ۵۳۰,۰۰۰ تومان بین ۹۰ تا ۱۰۰ فایل نهایی

دو ساعت ۵۹۹,۰۰۰ تومان بین ۱۶۵ تا ۱۷۵ فایل نهایی

چهار ساعت ۸۴۰,۰۰۰ تومان بین ۲۶۵ تا ۲۷۵ فایل نهایی

<< رزرو نمونه کارهای بیشتر

عکس پروفایل غزال باقری

غزال باقری

حرفه ای
تهران

عکاسی خبری و رویداد از فائزه, حمیدیا
عکاسی خبری و رویداد از فائزه, حمیدیا
عکاسی خبری و رویداد از فائزه, حمیدیا
عکاسی خبری و رویداد از فائزه, حمیدیا

پر سفارش ترین سه ساعت ۴۷۰,۰۰۰ تومان بین ۲۱۵ تا ۲۲۵ فایل نهایی

یک ساعت ۳۵۰,۰۰۰ تومان بین ۹۰ تا ۱۰۰ فایل نهایی

دو ساعت ۳۹۹,۰۰۰ تومان بین ۱۶۵ تا ۱۷۵ فایل نهایی

چهار ساعت ۵۶۰,۰۰۰ تومان بین ۲۶۵ تا ۲۷۵ فایل نهایی

<< رزرو نمونه کارهای بیشتر

عکس پروفایل فائزه حمیدیا

فائزه حمیدیا

ماهر
تهران

عکاسی خبری و رویداد از انیس, اسماعیلی
عکاسی خبری و رویداد از انیس, اسماعیلی
عکاسی خبری و رویداد از انیس, اسماعیلی
عکاسی خبری و رویداد از انیس, اسماعیلی

پر سفارش ترین سه ساعت ۷۱۰,۰۰۰ تومان بین ۲۱۵ تا ۲۲۵ فایل نهایی

یک ساعت ۵۳۰,۰۰۰ تومان بین ۹۰ تا ۱۰۰ فایل نهایی

دو ساعت ۵۹۹,۰۰۰ تومان بین ۱۶۵ تا ۱۷۵ فایل نهایی

چهار ساعت ۸۴۰,۰۰۰ تومان بین ۲۶۵ تا ۲۷۵ فایل نهایی

<< رزرو نمونه کارهای بیشتر

عکس پروفایل انیس اسماعیلی

انیس اسماعیلی

حرفه ای
اهواز

عکاسی خبری و رویداد از حدیث, اشراقی
عکاسی خبری و رویداد از حدیث, اشراقی
عکاسی خبری و رویداد از حدیث, اشراقی
عکاسی خبری و رویداد از حدیث, اشراقی

پر سفارش ترین سه ساعت ۴۷۰,۰۰۰ تومان بین ۲۱۵ تا ۲۲۵ فایل نهایی

یک ساعت ۳۵۰,۰۰۰ تومان بین ۹۰ تا ۱۰۰ فایل نهایی

دو ساعت ۳۹۹,۰۰۰ تومان بین ۱۶۵ تا ۱۷۵ فایل نهایی

چهار ساعت ۵۶۰,۰۰۰ تومان بین ۲۶۵ تا ۲۷۵ فایل نهایی

<< رزرو نمونه کارهای بیشتر

عکس پروفایل حدیث اشراقی

حدیث اشراقی

ماهر
تهران

نظر مشتریان

آنچه مشتریان قبلی کادرو در خصوص تجربه شان می گویند را بشنوید:

عکاسی خبری و رویداد در همه شهر ها

نمونه کارهای عکاسی خبری و رویداد

ژست از شما، عکس از ما

عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد
عکاسی خبری و رویداد

خدمات بیشتر خبری و رویداد

با همکاران تجاری کادرو آشنا شوید

لحظه نگار

لحظه نگار

لحظه‌نگار اولین سرویس پخش‌زنده ایرانی و اولین برگزارکننده رویدادهای هیبریدی در ایران است. برگزاری رویدادهای آنلاین، حضوری و هیبریدی از مرحله تبلیغات و ثبت‌نام شرکت‌کنندگان تا برگزاری رویداد در پلتفرم لحظه‌نگار قابل انجام است.

لحظه نگار