دسته بندی فیلمبرداری

فیملبرداری و ساخت تیزر تبلیغاتی

مشخصات، لیست قیمت، تعرفه های طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی

تیزر های تبلیغاتی و صنعتی یکی از ترند ترین محتوای تبلیغاتی برندهای بزرگ است که بیشترین بودجه بازاریابی آنها را به خود اختصاص می دهد

فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نحوه سفارش فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی چطور است؟

پروژه تعریف کنید و از متخصصین استعلام قیمت کنید.

استعلام قیمت

حدود قیمتهای فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

این قیمت ها به صورت میانگین برای پروژه های مختلف توسط متخصصین اعلام شده است و فقط برای این است که حدود قیمت دست شما بیاید.
برای دانستن قیمت دقیق برای نیاز خود، یک پروژه تعریف کنید و متناسب با نیاز های خودتان استعلام قیمت بگیرید.

مدت کمترین قیمت متوسط قیمت بیشترین قیمت
۱ ساعت ۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ روز ۰ تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ روز ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متخصصین برتر فیملبرداری و ساخت تیزر تبلیغاتی

متخصصین مورد تائید کادرو

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل صالح عبدی

صالح عبدی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل طیبه( ماه تی تی) فخار

طیبه( ماه تی تی) فخار

استاد
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل یاسر زارع

یاسر زارع

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل سهند قلیزاده

سهند قلیزاده

فوق حرفه ای
رشت

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل هدی رفیعی

هدی رفیعی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل اشکان غفاری

اشکان غفاری

استاد
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل سینا  ضرغامی

سینا ضرغامی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل بهزاد کریمی

بهزاد کریمی

فوق حرفه ای
کرج

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل حسین  زینالی

حسین زینالی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل بهزاد ایازلو

بهزاد ایازلو

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل امیرحسین علیخانی

امیرحسین علیخانی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل عباس عاشوری

عباس عاشوری

حرفه ای
رشت

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل حمیدرضا سطوت منش

حمیدرضا سطوت منش

حرفه ای
بومهن

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل سعید  اهـورا

سعید اهـورا

حرفه ای
بندر انزلی

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل برنا کلیشادی

برنا کلیشادی

استاد
اصفهان

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل حسین عصار

حسین عصار

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل سارا حق پرست

سارا حق پرست

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل  عطا دفتری فرد

عطا دفتری فرد

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل محسن گلزاریان

محسن گلزاریان

فوق حرفه ای
استان تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل امیر محمد پیری

امیر محمد پیری

فوق حرفه ای
استان تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل شهروز فرهادیه

شهروز فرهادیه

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل مهشاد فرشیدفر

مهشاد فرشیدفر

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل سیما پور منفرد

سیما پور منفرد

کارشناس
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل حسین جوان

حسین جوان

استاد
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل حامد طالبی

حامد طالبی

حرفه ای
تبریز

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل شادى اصغرى

شادى اصغرى

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل محمد عبادی

محمد عبادی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل دریا ولیزاده

دریا ولیزاده

حرفه ای
استان تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل زهرا شيرازي

زهرا شيرازي

کارشناس
استان تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل نیما محمدخانی

نیما محمدخانی

حرفه ای
کرج

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل امیرمهدی هاشمی

امیرمهدی هاشمی

بدون سطح
تهران

آخرین قیمتهای فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

آخرین سفارش های فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی که توسط مشتریان کادرو در شهر های مختلف انجام شده است.

تهران

مدت:
۱ هفته

تعداد عکس تحویلی:
در محل تحویل شده است.

سطح عکاس:
فوق حرفه ای

هزینه تمام شده:
۲۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان

تکرار مجدد این رزرو

تهران

مدت:
۱ ساعت

تعداد عکس تحویلی:
در محل تحویل شده است.

سطح عکاس:
حرفه ای

هزینه تمام شده:
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تکرار مجدد این رزرو

تهران

سه شنبه 21 شهریور
توسط امین لطفی

مدت:
۳ ساعت

تعداد عکس تحویلی:
در محل تحویل شده است.

سطح عکاس:
استاد

هزینه تمام شده:
۷,۶۳۵,۰۰۰ تومان

تکرار مجدد این رزرو

تهران

چهار شنبه 18 مرداد
توسط فرشته محمد...

مدت:
۲ ساعت

تعداد عکس تحویلی:
۱۱ فایل نهایی

سطح عکاس:
استاد

هزینه تمام شده:
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تکرار مجدد این رزرو

تهران

جمعه 13 مرداد
توسط هادی دشتی

مدت:
۳ ساعت

تعداد عکس تحویلی:
۱ فایل نهایی

سطح عکاس:
فوق حرفه ای

هزینه تمام شده:
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تکرار مجدد این رزرو

تهران

یک شنبه 8 مرداد
توسط امیرمهدی واله

مدت:
۱ ساعت

تعداد عکس تحویلی:
۱۸ فایل نهایی

سطح عکاس:
فوق حرفه ای

هزینه تمام شده:
۵۰۰,۰۰۰ تومان

تکرار مجدد این رزرو

نظر مشتریان

آنچه مشتریان قبلی کادرو در خصوص تجربه شان می گویند را بشنوید:

خدمات بیشتر کلیپ و تیزر تبلیغاتی

با همکاران تجاری کادرو آشنا شوید

لحظه نگار

لحظه نگار

لحظه‌نگار اولین سرویس پخش‌زنده ایرانی و اولین برگزارکننده رویدادهای هیبریدی در ایران است. برگزاری رویدادهای آنلاین، حضوری و هیبریدی از مرحله تبلیغات و ثبت‌نام شرکت‌کنندگان تا برگزاری رویداد در پلتفرم لحظه‌نگار قابل انجام است.

لحظه نگار

فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی در همه شهر ها