دسته بندی فیلمبرداری

فیملبرداری و ساخت تیزر تبلیغاتی

مشخصات، لیست قیمت، تعرفه های طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی

تیزر های تبلیغاتی و صنعتی یکی از ترند ترین محتوای تبلیغاتی برندهای بزرگ است که بیشترین بودجه بازاریابی آنها را به خود اختصاص می دهد

فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نحوه سفارش فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی چطور است؟

پروژه تعریف کنید و از میان قیمت های مختصصین انتخاب کنید.

ایجاد پروژه

حدود قیمتهای فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

این قیمت ها به صورت میانگین برای پروژه های مختلف توسط متخصصین اعلام شده است و فقط برای این است که حدود قیمت دست شما بیاید.
برای دانستن قیمت دقیق برای نیاز خود، یک پروژه تعریف کنید و متناسب با نیاز های خودتان استعلام قیمت بگیرید.

مدت کمترین قیمت متوسط قیمت بیشترین قیمت
۱ ساعت ۰ تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ روز ۰ تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ روز ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(مشخص نیست) ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متخصصین برتر فیملبرداری و ساخت تیزر تبلیغاتی

متخصصین مورد تائید کادرو

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای خدادادی

آقای خدادادی

حرفه ای
بابل

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای عبدی

آقای عبدی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای ضرغامی

آقای ضرغامی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای ایازلو

آقای ایازلو

VIP
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای عاشوری

آقای عاشوری

حرفه ای
رشت

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای سطوت منش

آقای سطوت منش

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای اهـورا

آقای اهـورا

حرفه ای
رشت

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای کلیشادی

آقای کلیشادی

فوق حرفه ای پرو
اصفهان

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای پیری

آقای پیری

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای فرهادیه

آقای فرهادیه

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای جوان

آقای جوان

فوق حرفه ای پرو
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای ارجمند

آقای ارجمند

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای وردی

آقای وردی

حرفه ای
دبی

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم ناطق

خانم ناطق

حرفه ای
شیراز

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم مقصودیان

خانم مقصودیان

حرفه ای
شیراز

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم خواجه

خانم خواجه

کارشناس
اهواز

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای حقی

آقای حقی

حرفه ای
استان البرز

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای پاک عقیده

آقای پاک عقیده

فوق حرفه ای
استان تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای هاشمی

آقای هاشمی

حرفه ای
اصفهان

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای داودی

آقای داودی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای پارسی

آقای پارسی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای حسنی

آقای حسنی

حرفه ای
شیراز

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای نوری

آقای نوری

کارشناس
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای ساسانی

آقای ساسانی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل   صفرخانی

صفرخانی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای دهقان

آقای دهقان

کارشناس
تهران

متخصص فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای بیابانی

آقای بیابانی

حرفه ای
تهران

قیمتهای تمام شده فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی

هزینه تمام شده آخرین سفارش های فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی که توسط مشتریان کادرو در شهر های مختلف ثبت شده است.

تهران

مدت:
۱ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۱۱۴ فایل نهایی

سطح متخصص:
حرفه ای

هزینه تمام شده:
۹۲۶,۷۳۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

مدت:
۱ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۹۱ فایل نهایی

سطح متخصص:
حرفه ای

هزینه تمام شده:
۹۲۴,۳۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

مدت:
۱ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۱ فایل نهایی

سطح متخصص:
فوق حرفه ای پرو

هزینه تمام شده:
۱۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

مدت:
۱ هفته

تعداد فایل تحویلی:
در محل تحویل شده است.

سطح متخصص:
فوق حرفه ای

هزینه تمام شده:
۲۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

مدت:
۲ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۱ فایل نهایی

سطح متخصص:
فوق حرفه ای

هزینه تمام شده:
۱۳,۴۲۹,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

مدت:
۱ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
در محل تحویل شده است.

سطح متخصص:
حرفه ای

هزینه تمام شده:
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

نظر مشتریان

آنچه مشتریان قبلی کادرو در خصوص تجربه شان می گویند را بشنوید:

خدمات بیشتر کلیپ و تیزر تبلیغاتی

با همکاران تجاری کادرو آشنا شوید

لحظه نگار

لحظه نگار

لحظه‌نگار اولین سرویس پخش‌زنده ایرانی و اولین برگزارکننده رویدادهای هیبریدی در ایران است. برگزاری رویدادهای آنلاین، حضوری و هیبریدی از مرحله تبلیغات و ثبت‌نام شرکت‌کنندگان تا برگزاری رویداد در پلتفرم لحظه‌نگار قابل انجام است.

لحظه نگار