در حال بروز رسانی عکس ها ...

ژست های عکاسی دو نفره

در ژست های عکاسی دو نفره، چیزی که مهم است راحت بودن شما با یکدیگر است. سعی کنید ژست هایی رو انتخاب کنید که میدانید همراه شما در آنها راحت است. حتما پیش از عکاسی، ژست های دو نفره رو با هم امتحان کنید، نمونه ها را برای هم بفرستید تا هر دو نسبت به ژست هایی که قرار است بگیرید اطلاع داشته باشید. برخی ژست های دو نفره بسیار عاشقانه ست و در ژست گرفتن، باید به همدیگر کمک کنید تا بتوانید آن ژست را به درستی اجرا کنید. اگر یکی از شما خجالتی ست، حتما پیشنهاد می کنیم دیگری در حین عکاسی به او کمک کند تا بتواند در عکاسی راحت باشد. نکته مهم دیگر، عکاس شماست، حتما عکاسی را انتخاب کنید که با حضور او احساس راحتی داشته باشید. در زیر انواع ژست های عکاسی دو نفره رو به همراه عکاسی که آن را ثبت کرده است می بینید.