نمونه کار فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی عباس عاشوری | کادرو

نمونه کار فیلمبرداری کلیپ و تیزر تبلیغاتی از عباس عاشوری

عباس عاشوری

عباس عاشوری

متخصص حرفه ای از رشت

مشاهده صفحه