دسته بندی فیلمبرداری

ساخت ریلز اینستاگرام | instagram reels

سفارش ساخت ریلز برای اینستاگرام با بهترین فیلمبردار ها

از سال ۲۰۲۱ اینستاگرام در رقابت با TikTok ریلز رو اپلیکیشن ش اضافه کرد و تمرکز بسیار زیادی روی آن گذاشت. امروز پست های ریلز به مراتب بیشتر از مخاطب دارند و کاربران اینستاگرام وقت بیشتری برای دیدن آنها می گذارند. لذا بسیاری از کاربران برای جذب engagement به سراغ تولید محتوای ریلز رفته اند. شما در کادرو میتوانید یک پروژه ریلز سفارش دهید و از متخصصین این حوزه پیشنهاد کار دریافت کنید.

فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نحوه سفارش فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels چطور است؟

پروژه تعریف کنید و از میان قیمت های مختصصین انتخاب کنید.

ایجاد پروژه

حدود قیمتهای فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

این قیمت ها به صورت میانگین برای پروژه های مختلف توسط متخصصین اعلام شده است و فقط برای این است که حدود قیمت دست شما بیاید.
برای دانستن قیمت دقیق برای نیاز خود، یک پروژه تعریف کنید و متناسب با نیاز های خودتان استعلام قیمت بگیرید.

مدت کمترین قیمت متوسط قیمت بیشترین قیمت
۱ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ روز ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ روز ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متخصصین برتر ساخت ریلز اینستاگرام | instagram reels

متخصصین مورد تائید کادرو

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای علیخانی

آقای علیخانی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای ایازلو

آقای ایازلو

VIP
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای سرتیپی

آقای سرتیپی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای محمدی

آقای محمدی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای عبدی

آقای عبدی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای  پاسبان

آقای پاسبان

فوق حرفه ای
مشهد

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای جوان

آقای جوان

فوق حرفه ای پرو
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای زینالی

آقای زینالی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم شيرازي

خانم شيرازي

کارشناس
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم کلهری نژاد

خانم کلهری نژاد

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای صادق الحسینی

آقای صادق الحسینی

فوق حرفه ای
مشهد

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای سلطان زاده

آقای سلطان زاده

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم حق پرست

خانم حق پرست

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم خدامی

خانم خدامی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم رحیمی

خانم رحیمی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای وردی

آقای وردی

حرفه ای
دبی

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم قاجاری

خانم قاجاری

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای میناییان

آقای میناییان

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای پیری

آقای پیری

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم ناطق

خانم ناطق

حرفه ای
شیراز

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای کاراندیش

آقای کاراندیش

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای کریمی

آقای کریمی

فوق حرفه ای
کرج

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای سطوت منش

آقای سطوت منش

حرفه ای
غیره

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم ابراهیم

خانم ابراهیم

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای مهدوی پور

آقای مهدوی پور

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای ارجمند

آقای ارجمند

حرفه ای
استان تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم مقصودیان

خانم مقصودیان

حرفه ای
استان فارس

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای رضایی فر

آقای رضایی فر

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای ارژنگی

آقای ارژنگی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای بهنابادی

آقای بهنابادی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم خواجه

خانم خواجه

کارشناس
اهواز

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای خدادادی

آقای خدادادی

حرفه ای
بابل

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای حقی

آقای حقی

حرفه ای
استان البرز

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای اسماعیلی

آقای اسماعیلی

کارشناس
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای بنی هاشمی

آقای بنی هاشمی

کارشناس
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای بهبودی

آقای بهبودی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای پاک عقیده

آقای پاک عقیده

فوق حرفه ای
استان تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای فیروزی

آقای فیروزی

حرفه ای
اصفهان

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم محبوبی

خانم محبوبی

کارشناس
کرج

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم شریفی

خانم شریفی

کارآموز
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم انتخاب

خانم انتخاب

کارآموز
مشهد

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم نادری آرا

خانم نادری آرا

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای کلاری

آقای کلاری

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای ساسانی

آقای ساسانی

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل   صفرخانی

صفرخانی

فوق حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل خانم افشاری

خانم افشاری

حرفه ای
تهران

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای عظیمی

آقای عظیمی

حرفه ای
کرج

متخصص فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

نمونه کارهای بیشتر ایجاد پروژه

عکس پروفایل آقای عامری

آقای عامری

حرفه ای
تهران

قیمتهای تمام شده فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels

هزینه تمام شده آخرین سفارش های فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels که توسط مشتریان کادرو در شهر های مختلف ثبت شده است.

تهران

مدت:
۱ روز

تعداد فایل تحویلی:
۳ فایل نهایی

سطح متخصص:
کارشناس

هزینه تمام شده:
۲,۰۵۴,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

مدت:
۱ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۹ فایل نهایی

سطح متخصص:
حرفه ای

هزینه تمام شده:
۲,۰۵۹,۴۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

مدت:
۱ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۱ فایل نهایی

سطح متخصص:
حرفه ای

هزینه تمام شده:
۱,۰۲۹,۷۰۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

مدت:
۱ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۲ فایل نهایی

سطح متخصص:
فوق حرفه ای

هزینه تمام شده:
۸۷۵,۲۴۵ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

جمعه 11 اسفند
توسط وحید

مدت:
۱ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۱ فایل نهایی

سطح متخصص:
حرفه ای

هزینه تمام شده:
۱,۸۵۳,۴۶۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

تهران

سه شنبه 1 اسفند
توسط زهرا شریفی

مدت:
۴ ساعت

تعداد فایل تحویلی:
۶ فایل نهایی

سطح متخصص:
فوق حرفه ای

هزینه تمام شده:
۴,۹۴۲,۵۶۰ تومان

ثبت سفارش مشابه

نظر مشتریان

آنچه مشتریان قبلی کادرو در خصوص تجربه شان می گویند را بشنوید:

راهنمای استفاده از ریل‌های اینستاگرام برای افزایش دیده شدن و جذب توجه

با پیشرفت فناوری و روند رشد شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام به عنوان یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین پلتفرم‌ها در حوزه به اشتراک گذاری تصاویر و ویدیوها شناخته می‌شود. اینستاگرام از طریق امکانات متنوع خود، این امکان را به کاربران می‌دهد تا به راحتی تجربه‌ها، لحظات و محتواهای خلاقانه خود را با دنیا به اشتراک بگذارند. یکی از قابلیت‌های جدید و جذاب اینستاگرام، ریل‌ها می‌باشد.

ریل‌ها در واقع ویدیوهای کوتاهی هستند که توسط کاربران ایجاد می‌شوند و امکانات مختلفی برای ویرایش و تنظیم آن‌ها در اختیار قرار می‌گیرد. اینستاگرام ریل‌ها را با هدف جلب توجه بیشتر کاربران، افزایش ویدیوهای تماشا شده و افزایش مدت زمان بازدید در پلتفرم خود، معرفی کرده است. به همین دلیل، ارتقای ریل‌های خود به شکل صحیح و مطلوب، می‌تواند نقش مهمی در جذب توجه و افزایش دیده شدن شما داشته باشد.

در اینجا، چند راهنمای کاربردی و بهینه‌سازی سئو برای استفاده از ریل‌ها در اینستاگرام را بررسی خواهیم کرد:

۱. انتخاب موضوع مناسب: قبل از ایجاد ریل، باید موضوع جذاب و جالبی را برای ویدیوی خود انتخاب کنید. مطمئن شوید که موضوع و محتوای ویدیو برای مخاطبانتان جالب و جذاب باشد و توانایی جلب توجه آن‌ها را داشته باشد.

۲. طول ویدیو: ریل‌ها باید کوتاه و مختصر باشند تا بتوانند به سرعت جلب توجه کاربران را در پلتفرم اینستاگرام داشته باشند. به‌طور معمول، ویدیوهای ریل باید حداکثر ۳۰ ثانیه باشند و توانایی انتقال پیام خود را در این مدت زمان داشته باشند.

۳. استفاده از عنوان جذاب: هنگام ایجاد ریل، عنوان قوی و جذابی برای ویدیو انتخاب کنید. این عنوان باید توانایی جلب توجه کاربران و تشویق آن‌ها به مشاهده ویدیو را داشته باشد. همچنین، استفاده از هشتگ‌های مناسب و پرکاربرد در عنوان می‌تواند به بهبود سئو و دیده شدن ریل‌ها کمک کند.

۴. استفاده از موسیقی و صدا: ریل‌ها بهترین اثر خود را با استفاده از صدا و موسیقی مناسب به نمایش می‌گذارند. انتخاب صداها و موسیقی‌های جذاب و هماهنگ با محتوای ویدیو، می‌تواند تاثیر مثبتی در جلب توجه و افزایش بازدید ویدیو داشته باشد.

۵. استفاده از ترفندهای ویرایش: اینستاگرام برای ریل‌ها امکانات ویرایشی متنوعی را فراهم کرده است. شما می‌توانید از این امکانات برای بهبود ویدیوی خود استفاده کنید. به‌عنوان مثال، افکت‌ها، فیلترها، لوگو، متن و ... می‌توانند ویدیوی شما را جذاب‌تر کنند.

۶. به‌روز بودن با ترندها: برای افزایش دیده شدن و جذب توجه بیشتر، می‌توانید به ترندها و موضوعات محبوب در اینستاگرام توجه کنید و ریل‌هایی را ایجاد کنید که به این ترندها مربوط می‌شوند. این کار به شما کمک می‌کند تا در میان سایر ویدیوها بهتر دیده شوید.

۷. به اشتراک گذاری و پیشرفته‌ترین میانبرها: پس از ایجاد ویرایش ویدیوی خود، آن را در ریل‌های اینستاگرام به اشتراک بگذارید. همچنین، می‌توانید از میانبرهای پیشرفته‌تری نظیر استفاده از استیکرها، تگ دوستان، استفاده از هشتگ‌های مرتبط و ... استفاده کنید تا ریل شما به طور گسترده‌تری در اینستاگرام پخش و دیده شود.

از طرفی، برای افزایش دیده شدن ریل‌های خود در اینستاگرام، می‌توانید از راهکارهای بهینه‌سازی سئو استفاده کنید.

روش های بینه سازی ریلز اینستگرام 

۱. استفاده از کلمات کلیدی: قبل از ایجاد ریل، تحقیقی در مورد کلمات کلیدی پرجستجو در اینستاگرام انجام دهید. سپس در عنوان، توضیحات و تگ‌های ریل از این کلمات استفاده کنید تا احتمال دیده شدن بیشتری داشته باشید.

۲. به‌روز بودن با الگوریتم‌های جستجو: اینستاگرام مداوماً الگوریتم‌های جستجو خود را به‌روزرسانی می‌کند. شما باید با تغییرات و به‌روزرسانی‌های جدید این الگوریتم‌ها آشنا باشید و محتوای خود را بر اساس آنها بهینه کنید.

۳. تشویق به تعامل: سعی کنید در توضیحات ریل خود از کاربران بخواهید که نظر و نظراتشان را درباره ویدیو بیان کنند و به انگیزه آن‌ها برای تعامل با شما توجه کنید. این کار می‌تواند باعث افزایش نرخ تعامل با ریل شما و در نتیجه افزایش دیده شدن آن شود.

۴. اشتراک‌گذاری در شبکه‌های دیگر: به منظور افزایش دیده شدن ریل‌های خود، آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی دیگری نیز به اشتراک بگذارید. این کار می‌تواند ترافیک و بازدید ریل شما را افزایش دهد.

در نهایت، لازم به ذکر است که استفاده از تکنیک‌های بهینه‌سازی سئو و رعایت نکات فوق، می‌تواند در جذب توجه و دیده شدن بیشتر ریل‌های شما در اینستاگرام تأثیرگذار باشد. همچنین، مراقب باشید که محتوای خود را همواره جذاب و خلاقانه نگه دارید تا تاثیر مثبت بیشتری بر روی کاربران داشته باشد.

فیلمبرداری ریلز اینستاگرام Reels در همه شهر ها