قیمت عکاسی عقد و محضر و عروسی و آتلیه عروس | کادرو

عکاسی عقد و عروسی عکاسی عقد و عروسی

از مهمترین مراحل یک مراسم عروسی و محضر، عکاسی است. عکاسی از مهمترین دغدغه های زوج است. یک عکاس خوب باید بتواند ژست عکس عروس و داماد را به خوبی ارائه کند و عکس عروس و داماد را به بهترین شکل برای آنها بگیرد.

تعرفه قیمت عکاسی عقد و عروسی

شروع تعرفه قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان برای یک ساعت عکاسی حرفه ای است.

انتخاب کنید پروژه‌تون چند ساعت وقت میبره؟

۱ ساعت

۷۰ تا ۸۰ عکس

۲ ساعت

۱۱۵ تا ۱۲۵ عکس

۳ ساعت

۱۹۵ تا ۲۰۵ عکس

۷ ساعت

۳۰۵ تا ۳۱۵ عکس

اقتصادی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۷۰ تا ۸۰ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

استاندارد

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۷۰ تا ۸۰ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

طلایی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۷۰ تا ۸۰ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

 • موارد افزوده این پکیج:

 • ۱۰ عدد روتوش چهره از عکس های انتخابی

 • ۱۰ عدد چاپ عکس ۲۱×۱۶

 • ۱ عدد شاسی ۷۰×۵۰

 • ۲ عدد شاسی ۳۰×۲۰

 • به دلیل نوسان قیمت ها، برای ثبت سفارش روتوش و چاپ عکس فقط یک ماه فرصت دارید

اقتصادی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۱۱۵ تا ۱۲۵ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

استاندارد

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۱۱۵ تا ۱۲۵ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

طلایی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۱۱۵ تا ۱۲۵ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

 • موارد افزوده این پکیج:

 • ۱۵ عدد روتوش چهره از عکس های انتخابی

 • ۱۵ عدد چاپ عکس ۲۱×۱۶

 • ۱ عدد شاسی ۷۰×۵۰

 • ۲ عدد شاسی ۳۰×۲۰

 • به دلیل نوسان قیمت ها، برای ثبت سفارش روتوش و چاپ عکس فقط یک ماه فرصت دارید

اقتصادی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۱۹۵ تا ۲۰۵ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

استاندارد

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۱۹۵ تا ۲۰۵ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

طلایی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۱۹۵ تا ۲۰۵ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

 • موارد افزوده این پکیج:

 • ۲۵ عدد روتوش چهره از عکس های انتخابی

 • ۱ عدد فتوبوک ۱۰ برگ ۶۰×۳۰ از عکس های روتوش شده

 • ۱ عدد شاسی ۷۰×۵۰

 • ۲ عدد شاسی ۳۰×۲۰

 • به دلیل نوسان قیمت ها، برای ثبت سفارش روتوش و چاپ عکس فقط یک ماه فرصت دارید

اقتصادی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۳۰۵ تا ۳۱۵ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

استاندارد

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۳۰۵ تا ۳۱۵ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

طلایی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۳۰۵ تا ۳۱۵ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

 • موارد افزوده این پکیج:

 • ۲۵ عدد روتوش چهره از عکس های انتخابی

 • ۱ عدد فتوبوک ۱۰ برگ ۶۰×۴۰ از عکس های روتوش شده

 • ۱ عدد شاسی ۷۰×۱۰۰

 • ۲ عدد شاسی ۳۰×۲۰

 • به دلیل نوسان قیمت ها، برای ثبت سفارش روتوش و چاپ عکس فقط یک ماه فرصت دارید

مشاهده همه عکس‌ها

هزینه هر نیم ساعت عکاسی اضافه، ۱۴۰,۰۰۰ تومان است.

قیمت در شهرستان ها ارزان تر است.

قیمت چاپ عکس

قیمت های چاپ عکس کادرو در مقایسه با بازار بسیار رقابتی است و شما میتوانید بعد از عکاسی تان به تعداد دلخواه از عکس هایتان سفارش چاپ عکس و شاسی بدهید.

قیمت چاپ عکس

برخی نمونه کارها

دوست داری در رتبه بندی عکاسان سهیم باشی؟ به نمونه کارها رای بده.

آخرین پروژه های عکاسی عقد و عروسی

همه عکسها با امضای دیجیتال از کارفرما اجازه انتشار دارند.

...

نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ح. جوان
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ح. جوان
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج دو ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط س. اکبری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: س. اکبری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج دو ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ح. جوان
پکیج دو ساعت
در محل
عکس از: ح. جوان
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط م. پرمون
پکیج سه ساعت
در محل
عکس از: م. پرمون
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ح. جوان
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ح. جوان
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ا. میناییان
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ا. میناییان
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. فخاریان
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ر. فخاریان
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج دو ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ح. جوان
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ح. جوان
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط م. پرمون
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: م. پرمون
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ص. صبا
پکیج دو ساعت
در محل
عکس از: ص. صبا
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج سه ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری

نظر مشتریان

آنچه مشتریان قبلی کادرو در خصوص تجربه شان می گویند را بشنوید:

میانگین نمرات عکاسان عقد و عروسی از بین ۱۰۰ نظر برابر است با ۹٫۸۷ از ۱۰

محسن قاسمی:

"خانم عسگری بسیار خوش برخورد و با حوصله و در زمینه عکاسی بسیار حرفه ای بودند حتما بهتون پیشنهاد میکنم "

image

ر. عسگری
عکاس کادرو

فاطمه نبی:

"عالي مهربون و با حوصله و دلسوز "

image

پ. تیمورزاده
عکاس کادرو

علی دل آسای سرخاب:

"خانم تیمور زاده بسیار حرفه ای و خونگرم و پر انرژی هستند ، به موقع در محل حاظر شدند و ادیت بسیار زیبایی روی عکس ها انجام دادند . سپاسگزارم "

image

پ. تیمورزاده
عکاس کادرو

آتوسا احمدی:

"خوش اخلاق و عاشق عکاسی"

image

پ. تاریوردی
عکاس کادرو

مریم راد:

"فوق العاده خانم خوب و خوش رو و خوش برخوردی بودن و حرفه ای "

image

ر. عسگری
عکاس کادرو

زینب آقایی:

"آقای کریمی با حوصله بسیار و اخلاق خوب در اون روز خاص کنارمون بودن مارا همراهی کردند و با ژست های خوب و دقت بالاشون در کادربندی، تنظیم نور و... عکس..."

image

ب. کریمی
عکاس کادرو

یاسمن محمدی:

"خانم ریحانه عسگری خوش انرژی ترین و بهترین عکاسی هستن که داشتم"

image

ر. عسگری
عکاس کادرو

محمدجواد محرابی:

"این پروژه، تجربه دوم من با خانم جوادپور بود و خیلی عالی پیش رفت.وقت شناس ،خوش رو ،برخورد عالی و صبر و حوصله ی زیاد در کار"

image

ک. جوادپور
عکاس کادرو

سیما ذکایی :

"خانم عسگری بسیار صبور و خوش اخلاق هستند "

image

ر. عسگری
عکاس کادرو

مونا نقیبی:

"خانم دشتی خیلی خوش برخورد بودن و کیفیت عکسا عالی بود از همه نظر عالی بودن"

image

ک. دشتی
عکاس کادرو

ریحانه طرازنده:

"خانوم بسیار محترم و باحوصله و خوش اخلاق و خوش برخورد"

image

ر. عسگری
عکاس کادرو

مرضیه خوش بین:

"واقعا خانم با شخصیت و با نظمی هستند عکاس مراسم بله برونمون بودن عالی بودن"

image

م. غلامی
عکاس کادرو

با دانستن مکان و زمان عکاسی شما، بهترین گزینه ها را برای عکاسی عقد و عروسی به شما معرفی میکنیم.

یک عکاس عقد و عروسی پیدا کن

ویژگی های عکاسی عقد و عروسی

هفت روز ضمانت بازگشت مبلغ عکاسی

۷ روز ضمانت سرویس

تا ۷ روز بعد از دریافت عکسها، می توانید در صورت عدم رضایت کل مبلغ را بازپس بگیرید.

تحویل فایل اصلی عکسها در محل

تحویل در محل

می تونید عکسها رو در محل از عکاس بگیرید و همه عکسها رو از روی دوربین عکاس پاک کنید.

تعرفه قیمت عکاسی

قیمت ارزان

رقابتی ترین قیمت های عکاسی در محل، آتلیه یا فضای باز را در اینجا می توانید پیدا کنید.

عکاس خانم و آقا

متناسب با نیاز خودتون، هم میتونید عکاس خانم رزرو کنید هم عکاس آقا، همه چیز با خودتونه

چاپ عکس و شاسی

خیلی راحت از آلبوم شخصی تون هر عکسی رو میخواهید سفارش چاپ عکس و شاسی بدید و دم در خونه تحویل بگیرید.

ادیت نور و رنگ همه عکسها

همه عکسهای شما، توسط عکاس ادیت نور و رنگ میشه، این شامل همه پکیج هاست.

حریم شخصی

عکسها فقط توسط شما و عکاس تون قابل مشاهده است و در صورت نیاز، کارشناس خانم کادرو عکسها را برای کنترل کیفیت چک میکند.

تعهد اخلاقی

تمامی عکاسان کادرو قرارداد و ضمانت نقدی برای تعهد رعایت قوانین و مقررات کادرو تسلیم کرده اند.

خدمات بیشتر عقد و عروسی

قدرت گرفته از همکاران تجاری کادرو

image

خرید اینترنتی پذیرایی مهمانو

پذیرایی کار راحتی نبود تا روزی که مهمانو اومد بسته های پذیرایی و یا خوراکی های مورد نظرت رو انتخاب کن و در زمان و مکان رویداد تحویل بگیر.

برو به خرید اینترنتی پذیرایی مهمانو

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره داری ؟ درخواست یا سوالت رو ثبت کن تا کارشناس متخصص کادرو باهات تماس بگیره و بهترین پکیج را برایت ثبت کند.

نحوه رزرو عکاسی عقد و عروسی

image

انتخاب پکیج

قیمت های عکاسی عقد و عروسی به صورت ساعتی است. شما می توانید از یک ساعت تا هفت ساعت عکاس بگیرید و برای هر جا که می خواهید عکاسی کنید.

image

انتخاب عکاس

الگوریتم جستجوی کادرو بهترین عکاسان عقد و عروسی را بر اساس زمان و مکان شما پیشنهاد می دهد که می توانید با دیدن نمونه کارها و نظرات قبلی انتخاب و رزرو کنید.

image

پرداخت امن

مبلغی که شما می پردازید به عکاس پرداخت نمی شود تا ۷ روز بعد از عکاسی که شما می توانید در صورت رضایت از عکاس مبلغ را برای او آزاد کنید یا کل مبلغ را باز پس بگیرید.

image

انجام عکاسی

عکاس با تجهیزات عکاسی مناسب کار شما میاد در محل شما، همه کارها رو به او بسپرید و با خیال راحت عکاسی تون رو انجام دهید.
در صورت نیاز میتونید زمان تون رو تمدید هم بکنید.

image

دریافت در آلبوم شخصی

عکاس بعد از ادیت نور و رنگ همه عکسهاتون اونها در آلبوم شخصی تون قرار میده و شما می تونید اونا رو ببینید، دانلود کنید، به اشتراک بگذارید یا سفارش چاپ عکس و شاسی بدهید.

image

نمره و نظر دهی

بعد از دریافت عکس ها، به عکاس تون نظر می دهید و در صورت رضایت مبلغ رو برای عکاس آزاد می کنید. در غیر اینصورت میتونید با عکاس دیگری عکاسی کنید یا کل مبلغ تون رو در ۷ روز ضمانت بازگشت مبلغ پس بگیرید.

چرا عکاسی با کادرو؟

'فایل' بگیرید

کادرو به شما فایل اصلی عکسها را می دهد. تمامی فایل های ادیت شده با سایز اصلی و اوریجینال دوربین در قسمت "آلبوم من" آپلود می شود. شما می توانید سفارش چاپ عکس نیز بدهید.

حریمِ اَمن

فقط شما و عکاس تان به عکس ها دسترسی دارید. در صورتیکه شکایتی نسبت به عملکرد عکاس داشته باشید فقط یک نفر کارشناس خانم به درخواست شما عکسهای تان را بررسی می کند.

بازگشت مبلغ

با پرداخت امن کادرو مبلغی که می پردازید به عکاس واریز نمی شود تا زمانیکه عکاسی انجام شود و شما عکسها را ببینید و اعلام رضایت کنید تا مبلغ برای عکاس آزاد شود.

image

کادرونامه

نامه های الکترونیکی شامل آخرین ترندهای عکاسی در جهان، قیمتها و تخفیف ها برای شما؛ اگر مشتاقید عضو کادرونامه شوید.

ایمیلت رو بگذار تا اول از همه خبردار بشی