قیمت عکاسی عقد و محضر و عروسی و آتلیه عروس | کادرو

عکاسی عقد و عروسی عکاسی عقد و عروسی

از مهمترین مراحل یک مراسم عروسی و محضر، عکاسی است. عکاسی از مهمترین دغدغه های زوج است. یک عکاس خوب باید بتواند ژست عکس عروس و داماد را به خوبی ارائه کند و عکس عروس و داماد را به بهترین شکل برای آنها بگیرد.

تعرفه قیمت عکاسی عقد و عروسی

شروع تعرفه قیمت از ۱۵۹,۰۰۰ تومان برای یک ساعت عکاسی حرفه ای است.

انتخاب کنید پروژه‌تون چند ساعت وقت میبره؟

۱ ساعت

۲ ساعت

۳ ساعت

۷ ساعت

اقتصادی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۶۵ تا ۸۵ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

استاندارد

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۶۵ تا ۸۵ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

طلایی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۶۵ تا ۸۵ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

 • موارد افزوده این پکیج:

 • ۱۰ عدد روتوش چهره از عکس های انتخابی

 • ۱۰ عدد چاپ عکس ۱۸×۱۳

 • ۱ عدد شاسی ۳۰×۲۰

 • به دلیل نوسان قیمت ها، برای ثبت سفارش روتوش و چاپ عکس فقط یک ماه فرصت دارید

اقتصادی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

استاندارد

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

طلایی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

 • موارد افزوده این پکیج:

 • ۱۵ عدد روتوش چهره از عکس های انتخابی

 • ۱۵ عدد چاپ عکس ۲۱×۱۶

 • ۳ عدد شاسی ۳۰×۲۰

 • به دلیل نوسان قیمت ها، برای ثبت سفارش روتوش و چاپ عکس فقط یک ماه فرصت دارید

اقتصادی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۱۹۰ تا ۲۱۰ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

استاندارد

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۱۹۰ تا ۲۱۰ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

طلایی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۱۹۰ تا ۲۱۰ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

 • موارد افزوده این پکیج:

 • ۲۰ عدد روتوش چهره از عکس های انتخابی

 • ۲۰ عدد چاپ عکس ۲۱×۱۶

 • ۱ عدد شاسی ۷۰×۵۰

 • ۲ عدد شاسی ۳۰×۲۰

 • به دلیل نوسان قیمت ها، برای ثبت سفارش روتوش و چاپ عکس فقط یک ماه فرصت دارید

اقتصادی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

استاندارد

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

طلایی

 • همه عکسها ادیت استاندارد نور و رنگ می شود.

 • شما همه عکسها رو می تونید مشاهده کنید.

 • بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ عکس برای شما گرفته میشود، شاید هم بیشتر...

 • موارد افزوده این پکیج:

 • ۳۰ عدد روتوش چهره از عکس های انتخابی

 • ۳۰ عدد چاپ عکس ۲۱×۱۶

 • ۱ عدد شاسی ۷۰×۱۰۰

 • ۲ عدد شاسی ۳۰×۲۰

 • به دلیل نوسان قیمت ها، برای ثبت سفارش روتوش و چاپ عکس فقط یک ماه فرصت دارید

مشاهده همه عکس‌ها

هزینه هر نیم ساعت عکاسی اضافه، ۹۵,۰۰۰ تومان است.

قیمت در شهرستان ها ارزان تر است.

قیمت چاپ عکس

قیمت های چاپ عکس کادرو در مقایسه با بازار بسیار رقابتی است و شما میتوانید بعد از عکاسی تان به تعداد دلخواه از عکس هایتان سفارش چاپ عکس و شاسی بدهید.

قیمت چاپ عکس

برخی نمونه کارها

دوست داری در رتبه بندی عکاسان سهیم باشی؟ به نمونه کارها رای بده.

آخرین پروژه های عکاسی عقد و عروسی

همه عکسها با امضای دیجیتال از کارفرما اجازه انتشار دارند.

...

نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ص. صبا
پکیج دو ساعت
در محل
عکس از: ص. صبا
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج سه ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ر. عسگری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ر. عسگری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط پ. تیمورزاده
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: پ. تیمورزاده
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط م. شمس
پکیج یک ساعت
در آتلیه
عکس از: م. شمس
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ک. جوادپور
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ک. جوادپور
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ک. جوادپور
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ک. جوادپور
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط پ. تیمورزاده
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: پ. تیمورزاده
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ع. کادرو
پکیج سه ساعت
در محل
عکس از: ع. کادرو
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط س. باقری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: س. باقری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط غ. باقری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: غ. باقری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط غ. باقری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: غ. باقری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ع. کادرو
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ع. کادرو
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ع. کادرو
پکیج دو ساعت
در محل
عکس از: ع. کادرو
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ن. علیپور حیدری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: ن. علیپور حیدری
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط ک. دشتی
پکیج سه ساعت
در محل
عکس از: ک. دشتی
نمونه کار عکاسی عقد و عروسی توسط س. باقری
پکیج یک ساعت
در محل
عکس از: س. باقری

نظر مشتریان

آنچه مشتریان قبلی کادرو در خصوص تجربه شان می گویند را بشنوید:

میانگین نمرات عکاسان عقد و عروسی از بین ۱۰۰ نظر برابر است با ۹٫۸۶ از ۱۰

علی میرزائی:

"فوق العاده با انرژی، وقت شناس و با سلیقه بودند. از عمکلرد ایشون کاملا راضی بودیم و براشون آرزوی موفقیت داریم. :)"

image

ع. کادرو
عکاس کادرو

رضا ایزدی:

"عالی"

image

س. باقری
عکاس کادرو

سید محمود عظیمی:

"دقت خوب در عکاسی و تجهیزات مناسب"

image

غ. باقری
عکاس کادرو

بهاره غنچه:

"خانم دشتی خیلی وقت‌شناس بودند و باکیفیت و با حوصله کار کردند"

image

ک. دشتی
عکاس کادرو

سهیلی:

"خانم عسگری هم عکاس ماهری هستن هم بسیار خوش برخوردو مهربان هستن"

image

ر. عسگری
عکاس کادرو

امین رضایی برزانی:

"خیلی خوش برخورد بودن"

image

ر. عسگری
عکاس کادرو

سهیل اعرابی:

"در مجموع ما از انتخاب و همکاری با خانم خزایی راضی هستیم. اخلاق خوب، انرژی مثبت و پیشنهادات خوبشون در طول مراسم، کمک کرد تا از بابت ثبت خاطرات و..."

image

ع. کادرو
عکاس کادرو

الهام والی پور:

"بسیار خوش انرژی و وقت شناس و با حوصله"

image

ک. دشتی
عکاس کادرو

محسن اسدبیگی:

"ایشان با دقت و حوصله کار می کنند. "

image

غ. باقری
عکاس کادرو

صبا عسگری:

"خانم افروز خزايي عالي بودن سو مقت مهربون انعطاف پذير و عكس هاي خوب"

image

ع. کادرو
عکاس کادرو

نگین اشرف:

"سرکار خانم مقصودیان بسیار خوش قول و زمان شناس هستند و بسیار با اخلاق و صبور هستند. کیفیت عکس ها نیز بسیار خوب بود. ممنون از خانم مقصودیان و تیم کادرو"

image

پ. مقصودیان
عکاس کادرو

شهلا عمیدی:

"خانم عسگري بسيار حرفه اي بودند .كار و اخلاقشون خوب بود خوش اخلاق و وارد بكار .ما كه از كارشون راضي بوديم و براي مراسم ها بهتون پيشنهاد مي كنيم "

image

ر. عسگری
عکاس کادرو

عکاسان عقد و عروسی کادرو

کادرو شما را به بهترین عکاسان منطقه تان وصل می کند تا به انتخاب خود رزرو کنید.

با دانستن مکان و زمان عکاسی شما، بهترین گزینه ها را برای عکاسی عقد و عروسی به شما معرفی میکنیم.

یک عکاس عقد و عروسی پیدا کن

ویژگی های عکاسی عقد و عروسی

هفت روز ضمانت بازگشت مبلغ عکاسی

۷ روز ضمانت سرویس

تا ۷ روز بعد از دریافت عکسها، می توانید در صورت عدم رضایت کل مبلغ را بازپس بگیرید.

تحویل فایل اصلی عکسها در محل

تحویل در محل

می تونید عکسها رو در محل از عکاس بگیرید و همه عکسها رو از روی دوربین عکاس پاک کنید.

تعرفه قیمت عکاسی

قیمت ارزان

رقابتی ترین قیمت های عکاسی در محل، آتلیه یا فضای باز را در اینجا می توانید پیدا کنید.

عکاس خانم و آقا

متناسب با نیاز خودتون، هم میتونید عکاس خانم رزرو کنید هم عکاس آقا، همه چیز با خودتونه

چاپ عکس و شاسی

خیلی راحت از آلبوم شخصی تون هر عکسی رو میخواهید سفارش چاپ عکس و شاسی بدید و دم در خونه تحویل بگیرید.

ادیت نور و رنگ همه عکسها

همه عکسهای شما، توسط عکاس ادیت نور و رنگ میشه، این شامل همه پکیج هاست.

حریم شخصی

عکسها فقط توسط شما و عکاس تون قابل مشاهده است و در صورت نیاز، کارشناس خانم کادرو عکسها را برای کنترل کیفیت چک میکند.

تعهد اخلاقی

تمامی عکاسان کادرو قرارداد و ضمانت نقدی برای تعهد رعایت قوانین و مقررات کادرو تسلیم کرده اند.

خدمات بیشتر عقد و عروسی

قدرت گرفته از همکاران تجاری کادرو

image

خرید اینترنتی پذیرایی مهمانو

پذیرایی کار راحتی نبود تا روزی که مهمانو اومد بسته های پذیرایی و یا خوراکی های مورد نظرت رو انتخاب کن و در زمان و مکان رویداد تحویل بگیر.

برو به خرید اینترنتی پذیرایی مهمانو

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره داری ؟ درخواست یا سوالت رو ثبت کن تا کارشناس متخصص کادرو باهات تماس بگیره و بهترین پکیج را برایت ثبت کند.

نحوه رزرو عکاسی عقد و عروسی

image

انتخاب پکیج

قیمت های عکاسی عقد و عروسی به صورت ساعتی است. شما می توانید از یک ساعت تا هفت ساعت عکاس بگیرید و برای هر جا که می خواهید عکاسی کنید.

image

انتخاب عکاس

الگوریتم جستجوی کادرو بهترین عکاسان عقد و عروسی را بر اساس زمان و مکان شما پیشنهاد می دهد که می توانید با دیدن نمونه کارها و نظرات قبلی انتخاب و رزرو کنید.

image

پرداخت امن

مبلغی که شما می پردازید به عکاس پرداخت نمی شود تا ۷ روز بعد از عکاسی که شما می توانید در صورت رضایت از عکاس مبلغ را برای او آزاد کنید یا کل مبلغ را باز پس بگیرید.

image

انجام عکاسی

عکاس با تجهیزات عکاسی مناسب کار شما میاد در محل شما، همه کارها رو به او بسپرید و با خیال راحت عکاسی تون رو انجام دهید.
در صورت نیاز میتونید زمان تون رو تمدید هم بکنید.

image

دریافت در آلبوم شخصی

عکاس بعد از ادیت نور و رنگ همه عکسهاتون اونها در آلبوم شخصی تون قرار میده و شما می تونید اونا رو ببینید، دانلود کنید، به اشتراک بگذارید یا سفارش چاپ عکس و شاسی بدهید.

image

نمره و نظر دهی

بعد از دریافت عکس ها، به عکاس تون نظر می دهید و در صورت رضایت مبلغ رو برای عکاس آزاد می کنید. در غیر اینصورت میتونید با عکاس دیگری عکاسی کنید یا کل مبلغ تون رو در ۷ روز ضمانت بازگشت مبلغ پس بگیرید.

چرا عکاسی با کادرو؟

'فایل' بگیرید

کادرو به شما فایل اصلی عکسها را می دهد. تمامی فایل های ادیت شده با سایز اصلی و اوریجینال دوربین در قسمت "آلبوم من" آپلود می شود. شما می توانید سفارش چاپ عکس نیز بدهید.

حریمِ اَمن

فقط شما و عکاس تان به عکس ها دسترسی دارید. در صورتیکه شکایتی نسبت به عملکرد عکاس داشته باشید فقط یک نفر کارشناس خانم به درخواست شما عکسهای تان را بررسی می کند.

بازگشت مبلغ

با پرداخت امن کادرو مبلغی که می پردازید به عکاس واریز نمی شود تا زمانیکه عکاسی انجام شود و شما عکسها را ببینید و اعلام رضایت کنید تا مبلغ برای عکاس آزاد شود.

image

کادرونامه

نامه های الکترونیکی شامل آخرین ترندهای عکاسی در جهان، قیمتها و تخفیف ها برای شما؛ اگر مشتاقید عضو کادرونامه شوید.

ایمیلت رو بگذار تا اول از همه خبردار بشی