ثبت درخواست فیلمبرداری و تیزر

مشاوره آنلاین پیش از ساخت تیزر:

  • پیش از سفارش می توانید از خدمات مشاوره رایگان کادرو استفاده کنید.

 

داخلی ۲قیمت ساخت تیزر

با ماشین حساب زیر هزینه ات را تخمین بزنمن می خواهم یک تیزر تبلیغاتی رئال بسازم به مدت به همراه فیلمبرداری و تدوین شود و تا روز بعد به صورت تدوین شده تحویل داده شود.