لیست قیمت چاپ عکس

شما می توانید بعد از عکاسی در کادرو، از گالری شخصی خود برای هر عکس سفارش پرینت داشته باشید. ما عکس چاپ شده شما را به هر کجا که بخواهید ارسال خواهیم کرد.

پرینت روی کاغذ و شاسی

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایزچاپ کاغذ ماتچاپ شاسی ۸ میلیمتر
۱۰×۱۵۳۱۰۰۱۷۰۰۰
۱۳×۱۸۵۰۰۰۱۸۰۰۰
۱۶×۲۱۱۰۰۰۰۳۵۰۰۰
۲۰×۲۵۱۶۰۰۰-
۲۰×۳۰۲۲۰۰۰۴۱۰۰۰
۳۰×۳۰-۶۷۰۰۰
۳۰×۴۰۳۷۰۰۰۹۴۰۰۰

 

پرینت روی ماگ و مگنت

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

ماگ و مگنتقیمت
ماگ سفید۴۲۰۰۰
مگنت ۹×۹۸۰۰۰
مگنت ۷×۱۰۱۱۰۰۰
مگنت ۱۳×۱۳۱۵۰۰۰
مگنت ۱۰×۱۵۱۸۰۰۰
مگنت ۱۵×۲۰۳۷۰۰۰
مگنت ۲۰×۳۰۴۶۰۰۰

بسته های مختلف عکاسی

چرا قیمت های عکاسی کادرو مقرون به صرفه است؟ کلیک کنید

 

نوع بهینه (با توجه به قیمت انتخاب می کنم)
نوع حجمی (بیشترین عکس ممکن را می خواهم)
 • ۱۵۹ هزار تومان
  ۱ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۸ عکس
  هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۲۴۰ هزار تومان
  ۲ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۱۸ عکس
  هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۳۱۹ هزار تومان
  ۳ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۲۶ عکس
  هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۵۸۰ هزار تومان
  ۷ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۵۰ عکس
  هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۲۰۰ هزار تومان
  ۱ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ
 • ۳۴۵ هزار تومان
  ۲ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ
 • ۴۳۹ هزار تومان
  ۳ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ
 • ۷۳۹ هزار تومان
  ۷ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ