لیست قیمت چاپ عکس

شما می توانید بعد از عکاسی در کادرو، از گالری شخصی خود برای هر عکس سفارش پرینت داشته باشید. ما عکس چاپ شده شما را به هر کجا که بخواهید ارسال خواهیم کرد.

پرینت عکس سایز کوچک

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایزچاپ کاغذ ماتچاپ شاسی ۸ میلیمتر با کاغذ مات
۱۵×۱۰۲,۵۰۰۵,۰۰۰
۱۸×۱۳۳,۵۰۰۸,۰۰۰
۲۱×۱۶۵,۰۰۰۱۱,۵۰۰
۲۵×۲۰۹,۰۰۰۱۸,۵۰۰
۳۰×۲۰۱۰,۰۰۰۲۱,۰۰۰
۳۰×۳۰۱۷,۰۰۰۳۰,۰۰۰
۶۰×۳۰۲۸,۵۰۰۵۲,۰۰۰

 

چاپ عکس سایز بزرگ

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایزچاپ کاغذ سیلکچاپ شاسی ۸ میلیمتر با کاغذ سیلک
۶۰×۴۰۴۴,۰۰۰۸۳,۰۰۰
۸۰×۴۰۵۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰
۷۰×۵۰۵۷,۰۰۰۱۰۴,۰۰۰
۹۰×۶۰۹۸,۰۰۰۱۷۹,۰۰۰
۱۰۰×۷۰۱۱۲,۰۰۰۱۹۷,۵۰۰

قیمت های عکاسی کادرو

برای دیدن قیمت های عکاسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.