قیمت های ساده و به صرفه

با قیمت های کادرو متناسب با نیازتان هزینه کنید و نه بیشتر ✓ عدم محدودیت در تعداد عکسی که هر ساعت گرفته می شود
✓ دریافت فایل اصلی عکس ها  ✓ قابلیت سفارش چاپ هر عکس بعد از پروژه.

برای من هزینه مهم است
برای من تعداد عکس مهم است
 • یک ساعت
  ۹۹.۰۰۰ تومانبا ادیت نور و رنگ
  دانلود ۸ عکس
  از همه عکس ها(هر اضافی ۱۰.۰۰۰ تومان)
 • دو ساعت
  ۱۹۵.۰۰۰ تومانبا ادیت نور و رنگ
  دانلود ۱۲ عکس
  از همه عکس ها(هر اضافی ۱۰.۰۰۰ تومان)
 • سه ساعت
  ۲۷۵.۰۰۰ تومانبا ادیت نور و رنگ
  دانلود ۱۸ عکس
  از همه عکس ها(هر اضافی ۱۰.۰۰۰ تومان)
 • هفت ساعت
  ۴۹۵.۰۰۰ تومانبا ادیت نور و رنگ
  دانلود ۴۰ عکس
  از همه عکس ها(هر اضافی ۱۰.۰۰۰ تومان)
 • یک ساعت
  ۱۶۵.۰۰۰ تومانبا ادیت نور و رنگ
  همه عکس ها را
  رایگان دانلود کنید
 • دو ساعت
  ۲۸۰.۰۰۰ تومانبا ادیت نور و رنگ
  همه عکس ها را
  رایگان دانلود کنید
 • سه ساعت
  ۳۸۰.۰۰۰ تومانبا ادیت نور و رنگ
  همه عکس ها را
  رایگان دانلود کنید
 • هفت ساعت
  ۶۳۰.۰۰۰ تومانبا ادیت نور و رنگ
  همه عکس ها را
  رایگان دانلود کنید

لیست قیمت چاپ عکس

در صورتیکه از کادرو خدمات عکاسی دریافت کرده اید؛ بعد از هر پروژه عکاسی شما می توانید به دلخواه خود هر تعداد عکسی را در ابعاد و سایز های مختلف سفارش چاپ دهید، روی کاغذ مات و حتی روی شاسی. برای این کار کافی است تا سایز مورد نظر خود را به همراه عنوان عکس به کارشناس پشتیبانی کادرو اعلام کنید.

سایز کوچک

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایز کوچکقیمت چاپ کاغذ مات قیمت چاپ و تخته شاسی ۸ میلیمتر
۱۰×۱۰۱۱۵۰۴۰۰۰
۱۰×۱۵۱۳۰۰۴۸۰۰
۱۸×۱۳۲۶۰۰۷۷۰۰
۲۱×۱۶۳۴۰۰۱۰۶۰۰
۲۰×۲۰۸۰۰۰۱۷۶۰۰
۳۰×۱۵۸۸۰۰
۲۰۰۰۰
۲۵×۲۰۸۸۰۰۲۰۰۰۰
۳۰×۲۰۹۳۰۰
۲۱۵۰۰
۴۰×۲۰۱۶۰۰۰۳۲۰۰۰
۳۰×۲۴۱۷۶۰۰۳۵۵۰۰
۵۰×۲۵‍۲۵۶۰۰۴۶۵۰۰
۳۰×۳۰۱۷۶۰۰۳۳۶۰۰

سایز متوسط

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایز متوسطقیمت چاپ کاغذ ماتقیمت چاپ و تخته شاسی ۸ میلیمتری
۴۰×۳۰۱۹۲۰۰۳۶۰۰۰
۴۵×۳۰۲۱۰۰۰۳۹۵۰۰
۵۰×۳۰۲۲۴۰۰۴۳۵۰۰
۶۰×۳۰۲۴۰۰۰۴۴۰۰۰
۷۰×۳۰۲۷۵۰۰۵۷۶۰۰
۸۰×۳۰۳۲۰۰۰۵۸۰۰۰
۹۰×۳۰۳۳۶۰۰۵۹۵۰۰
۷۰×۳۵۳۵۵۰۰۶۱۰۰۰
۴۰×۴۰۳۱۵۰۰۶۲۲۰۰
۵۰×۴۰۳۲۵۰۰۶۳۵۰۰
۶۰×۴۰۳۴۰۰۰۶۴۲۰۰
۸۰×۴۰۳۶۵۰۰۶۵۵۰۰
۹۰×۴۰۴۴۵۰۰۷۶۷۰۰
۵۰×۵۰۳۵۵۰۰۶۲۵۰۰

سایز بزرگ

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایز بزرگقیمت چاپ کاغذ ماتقیمت چاپ و تخته شاسی ۸ میلیمتری
۶۰×۵۰۳۶۵۰۰۶۶۵۰۰
۷۰×۵۰۳۹۰۰۰۷۱۵۰۰
۸۰×۵۰۴۵۵۰۰۸۳۵۰۰
۱۰۰×۵۰۵۸۵۰۰۱۰۸۰۰۰
۹۰×۶۰۶۷۶۰۰۱۱۹۶۰۰
۱۲۰×۶۰۹۷۵۰۰۱۷۳۰۰۰
۱۰۰×۷۰۷۸۰۰۰۱۳۸۰۰۰
۱۲۰×۷۶۱۳۰۰۰۰۲۴۷۰۰۰
۱۵۰×۷۶۱۴۳۰۰۰۲۷۳۰۰۰
۲۰۰×۷۶۱۹۵۰۰۰۳۸۴۰۰۰
۱۰۰×۱۰۰۱۶۹۰۰۰۲۹۹۰۰۰
۱۵۰×۱۰۰۲۵۳۵۰۰۴۸۷۵۰۰
۲۰۰×۱۰۰۳۱۲۰۰۰۵۸۵۰۰۰
۱۵۰×۱۱۰۲۸۶۰۰۰۵۷۸۵۰۰
۲۰۰×۱۱۰۳۵۱۰۰۰۶۸۹۰۰۰