لیست قیمت چاپ عکس

شما می توانید بعد از عکاسی در کادرو، از گالری شخصی خود برای هر عکس سفارش پرینت داشته باشید. ما عکس چاپ شده شما را به هر کجا که بخواهید ارسال خواهیم کرد.

پرینت عکس سایز کوچک

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایزچاپ کاغذ ماتچاپ شاسی ۸ میلیمتر با کاغذ مات
۱۵×۱۰۲٫۸۰۰۵٫۵۰۰
۱۸×۱۳۴٫۰۰۰۹٫۰۰۰
۲۱×۱۶۶٫۵۰۰۱۳٫۰۰۰
۳۰×۲۰۱۳٫۰۰۰۲۵٫۰۰۰
۴۰×۳۰۲۳٫۵۰۰۴۲٫۰۰۰

 

چاپ عکس سایز بزرگ

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایزچاپ کاغذ سیلکچاپ شاسی ۸ میلیمتر با کاغذ سیلک
۴۰×۳۰۲۹٫۰۰۰۴۷٫۰۰۰
۶۰×۴۰۵۰٫۰۰۰۹۲٫۰۰۰
۸۰×۴۰۵۸٫۰۰۰۱۰۶٫۰۰۰
۷۰×۵۰۶۵٫۰۰۰۱۱۶٫۰۰۰
۱۰۰×۷۰۱۲۸٫۰۰۰۲۱۹٫۰۰۰

قیمت های عکاسی کادرو

برای دیدن قیمت های عکاسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.