لیست قیمت چاپ عکس

شما می توانید بعد از عکاسی در کادرو، از گالری شخصی خود برای هر عکس سفارش پرینت داشته باشید. ما عکس پرینت شده شما را به هر کجا که بخواهید ارسال خواهیم کرد.

پرینت در سایز کوچک

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایز کوچکقیمت چاپ کاغذ مات قیمت چاپ و تخته شاسی ۸ میلیمتر
۱۰×۱۵۲۰۰۰۱۰۰۰۰
۱۸×۱۳۴۰۰۰۱۹۵۰۰
۲۱×۱۶۶۶۰۰۲۰۱۰۰
۲۵×۲۰۱۰۵۰۰۲۷۳۰۰
۳۰×۲۰۱۶۰۰۰۲۸۰۰۰
۴۰×۳۰۲۵۱۰۰۷۰۷۰۰
۲۵x۵۰ -۳۰۰۰۰
۵۰x۷۰ -۱۹۹۷۰۰

بسته های مختلف عکاسی

چرا قیمت های عکاسی کادرو مقرون به صرفه است؟ کلیک کنید

 

نوع بهینه (با توجه به قیمت انتخاب می کنم)
نوع حجمی (بیشترین عکس ممکن را می خواهم)
 • ۹۹ هزار تومان
  ۱ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۸ عکس
  دانلود هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۱۹۵.۰۰۰ تومان
  ۲ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۱۲ عکس
  دانلود هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۲۷۵.۰۰۰ تومان
  ۳ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۱۸ عکس
  دانلود هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۴۹۵.۰۰۰ تومان
  ۷ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۴۰ عکس
  دانلود هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۱۶۵ هزار تومان
  ۱ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ
 • ۲۸۰ هزار تومان
  ۲ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ
 • ۳۸۰ هزار تومان
  ۳ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ
 • ۶۳۰ هزار تومان
  ۷ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ