قیمت چاپ عکس و شاسی | کادرو
image

قیمت چاپ عکس

تمامی مشتریان کادرو می توانند با این قیمت ها سفارش چاپ عکس و شاسی بدهند.

قیمت های چاپ و خدمات جانبی فروشگاه کادرو

# نوع عنوان توضیحات عرض (cm) طول (cm) قیمت(تومان)
۱ فتوبوک فتوبوک ۴۰×۲۰ ۱۰ برگ، جلد عکس، کاغذ سیلک، روتوش تمام صفحات ۲۰ ۴۰ ۵۵۰,۰۰۰
۲ فتوبوک فتوبوک ۴۰×۳۰ ۱۰ برگ، جلد عکس، کاغذ سیلک، روتوش تمام صفحات ۳۰ ۴۰ ۶۵۰,۰۰۰
۳ فتوبوک فتوبوک ۶۰×۳۰ ۱۰ برگ، جلد عکس، کاغذ سیلک، روتوش تمام صفحات ۳۰ ۶۰ ۹۴۵,۰۰۰
۴ فتوبوک فتوبوک ۶۰×۴۰ ۱۰ برگ، جلد عکس، کاغذ سیلک، روتوش تمام صفحات ۴۰ ۶۰ ۱,۱۴۵,۰۰۰
۵ فتوبوک فتوبوک ۸۰×۴۰ ۱۰ برگ، جلد عکس، کاغذ سیلک، روتوش تمام صفحات ۴۰ ۸۰ ۱,۴۲۵,۰۰۰
۶ روتوش روتوش استاندارد ۰ ۰ ۱۵,۰۰۰
۷ روتوش روتوش حرفه ای روتوش استاندارد + تغییر سایز اعضاء بدن ۰ ۰ ۳۰,۰۰۰
۸ چاپ ساده چاپ کاغذ مات ۱۵×۱۰ ۱۰ ۱۵ ۳,۵۰۰
۹ چاپ ساده چاپ کاغذ مات ۱۸×۱۳ ۱۳ ۱۸ ۵,۰۰۰
۱۰ چاپ ساده چاپ کاغذ مات ۲۱×۱۶ ۱۶ ۲۱ ۸,۰۰۰
۱۱ چاپ ساده چاپ کاغذ سیلک ۳۰×۲۰ ۲۰ ۳۰ ۱۸,۵۰۰
۱۲ چاپ ساده چاپ کاغذ سیلک ۴۰×۳۰ ۳۰ ۴۰ ۳۲,۵۰۰
۱۳ چاپ ساده چاپ کاغذ سیلک ۶۰×۴۰ ۴۰ ۶۰ ۵۶,۰۰۰
۱۴ چاپ ساده چاپ کاغذ سیلک ۸۰×۴۰ ۴۰ ۸۰ ۷۰,۰۰۰
۱۵ چاپ ساده چاپ کاغذ سیلک ۷۰×۵۰ ۵۰ ۷۰ ۷۸,۰۰۰
۱۶ چاپ ساده چاپ کاغذ سیلک ۱۰۰×۷۰ ۷۰ ۱۰۰ ۱۵۲,۰۰۰
۱۷ چاپ و شاسی چاپ مات + شاسی ۱۵×۱۰ ۱۰ ۱۵ ۷,۵۰۰
۱۸ چاپ و شاسی چاپ مات + شاسی ۱۸ٰ×۱۳ ۱۳ ۱۸ ۱۱,۰۰۰
۱۹ چاپ و شاسی چاپ مات + شاسی ۲۱×۱۶ ۱۶ ۲۱ ۱۵,۰۰۰
۲۰ چاپ و شاسی چاپ سیلک + شاسی ۳۰×۲۰ ۲۰ ۳۰ ۳۲,۰۰۰
۲۱ چاپ و شاسی چاپ سیلک + شاسی ۴۰×۳۰ ۳۰ ۴۰ ۵۵,۰۰۰
۲۲ چاپ و شاسی چاپ سیلک + شاسی ۶۰×۴۰ ۴۰ ۶۰ ۱۰۴,۰۰۰
۲۳ چاپ و شاسی چاپ سیلک + شاسی ۸۰×۴۰ ۴۰ ۸۰ ۱۳۰,۰۰۰
۲۴ چاپ و شاسی چاپ سیلک + شاسی ۷۰×۵۰ ۵۰ ۷۰ ۱۳۸,۰۰۰
۲۵ چاپ و شاسی چاپ سیلک + شاسی ۱۰۰×۷۰ ۷۰ ۱۰۰ ۲۶۴,۰۰۰
۲۶ دانلود فایل فایل با کیفیت اصلی ۱۰,۰۰۰

چرا کادرو؟

'فایل' بگیرید

کادرو به شما فایل اصلی عکسها را می دهد. تمامی فایل های ادیت شده با سایز اصلی و اوریجینال دوربین در قسمت "آلبوم من" آپلود می شود. شما می توانید سفارش چاپ عکس نیز بدهید.

حریمِ اَمن

فقط شما و عکاس تان به عکس ها دسترسی دارید. در صورتیکه شکایتی نسبت به عملکرد عکاس داشته باشید فقط یک نفر کارشناس خانم به درخواست شما عکسهای تان را بررسی می کند.

بازگشت مبلغ

با پرداخت امن کادرو مبلغی که می پردازید به عکاس واریز نمی شود تا زمانیکه عکاسی انجام شود و شما عکسها را ببینید و اعلام رضایت کنید تا مبلغ برای عکاس آزاد شود.

هنوز عکاست رو انتخاب نکردی؟

مهم ترین لحظات شما مستحق یک عکاس حرفه ای برای ثبت ماندگار آنها هستند.

عکاسان فعال منطقه من

image

کادرونامه

نامه های الکترونیکی شامل آخرین ترندهای عکاسی در جهان، قیمتها و تخفیف ها برای شما؛ اگر مشتاقید عضو کادرونامه شوید.

ایمیلت رو بگذار تا اول از همه خبردار بشی