لیست قیمت چاپ عکس

شما می توانید بعد از عکاسی در کادرو، از گالری شخصی خود برای هر عکس سفارش پرینت داشته باشید. ما عکس چاپ شده شما را به هر کجا که بخواهید ارسال خواهیم کرد.

پرینت روی کاغذ و شاسی

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایزچاپ کاغذ ماتچاپ شاسی ۸ میلیمتر
۱۰×۱۵۳۱۰۰۱۷۰۰۰
۱۳×۱۸۵۰۰۰۱۸۰۰۰
۱۶×۲۱۱۰۰۰۰۳۵۰۰۰
۲۰×۲۵۱۶۰۰۰-
۲۰×۳۰۲۲۰۰۰۴۱۰۰۰
۳۰×۳۰-۶۷۰۰۰
۳۰×۴۰۳۷۰۰۰۹۴۰۰۰

 

پرینت روی ماگ و مگنت

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

ماگ و مگنتقیمت
ماگ سفید۴۲۰۰۰
مگنت ۹×۹۸۰۰۰
مگنت ۷×۱۰۱۱۰۰۰
مگنت ۱۳×۱۳۱۵۰۰۰
مگنت ۱۰×۱۵۱۸۰۰۰
مگنت ۱۵×۲۰۳۷۰۰۰
مگنت ۲۰×۳۰۴۶۰۰۰

بسته های مختلف عکاسی

چرا قیمت های عکاسی کادرو مقرون به صرفه است؟ کلیک کنید

 

نوع بهینه (با توجه به قیمت انتخاب می کنم)
نوع حجمی (بیشترین عکس ممکن را می خواهم)
 • ۹۹ هزار تومان
  ۱ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۸ عکس
  دانلود هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۱۹۵.۰۰۰ تومان
  ۲ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۱۲ عکس
  دانلود هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۲۷۵.۰۰۰ تومان
  ۳ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۱۸ عکس
  دانلود هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۴۹۵.۰۰۰ تومان
  ۷ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۴۰ عکس
  دانلود هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۱۶۵ هزار تومان
  ۱ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ
 • ۲۸۰ هزار تومان
  ۲ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ
 • ۳۸۰ هزار تومان
  ۳ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ
 • ۶۳۰ هزار تومان
  ۷ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ