شهر تو نیست! | کادرو
شهر های کادرو

شهر تو پیدا نمی کنی؟

نگران نباش، کادرو همه جا با توست...

اگر عکاس هستی ...

و نمی تونی شهرت رو توی لیست پیدا کنی، به این معنی نیست که کادرو در شهر تو فعال نیست! تو میتونی با ثبت نام در کادرو اولین عکاس شهر خودت باشی و از عکاسی درآمد داشته باشی...

ثبت نام رایگان

عکاس کادرو

اگر کارفرما هستی ...

و شهرت رو پیدا نمی کنی، به این معنی نیست که کادرو در شهرتو عکاس فعال نداره، میتونی با ثبت درخواست مشاوره با ما ارتباط بگیری تا برای تو بهترین عکاس رو هماهنگ کنیم.

ثبت درخواست مشاوره

مشتری کادرو