شهر های کادرو

شهر تو پیدا نمی کنی؟

نگران نباش، کادرو همه جا با توست...

اگر متخصص عکاسی فیلمبرداری هستی ...

و نمی تونی شهرت رو توی لیست پیدا کنی، به این معنی نیست که کادرو در شهر تو فعال نیست! تو میتونی با ثبت نام در کادرو اولین متخصص شهر خودت باشی و از زمان های خالی ات درآمد داشته باشی...

ثبت نام متخصص

عکاس کادرو

اگر کارفرما هستی ...

و شهرت رو پیدا نمی کنی، به این معنی نیست که کادرو در شهرتو عکاس فعال نداره، میتونی با ثبت درخواست مشاوره با ما ارتباط بگیری تا برای تو بهترین عکاس رو هماهنگ کنیم.

ثبت درخواست مشاوره

مشتری کادرو