قواعد سطح بندی حرفه ای متخصصین در کادرو

در کادرو، همه متخصصین از فیلتر های سختی می گذرند تا بتوانند به عنوان یک سرویس دهنده فعال شوند. از آنجا که حرفه ای بودن یک طیف است، سطوح مختلف حرفه ای زیر تعریف شده است تا میان متخصصینی که تجربه، خلاقیت و هنر بالاتری دارند، تمایز عادلانه در قیمت ایجاد شود.

جدول سطح بندی متخصصین کادرو
# عنوان سطح مدال سطح شرایط قرارگیری در سطح شرط ارتقا به سطح بعدی میزان دریافتی
1 کارآموز دارای دید هنری و علاقه مند به جمع آوری نمونه کار و کسب تجربه های بیشتر در صورت دریافت نمره کامل ۱۰ از ۱۰ در 5 سفارش پیاپی 40 % کمتر از تعرفه پایه
2 کارشناس بیش از ۱ سال سابقه کار با حداقل ۷۰ سفارش در بازار (به تشخیص تیم جذب) در صورت دریافت نمره کامل ۱۰ از ۱۰ در 10 سفارش پیاپی برابر تعرفه پایه
3 حرفه ای بیش از ۳ سال سابقه کار با حداقل ۱۸۰ سفارش در بازار (به تشخیص تیم جذب) در صورت دریافت نمره کامل ۱۰ از ۱۰ در 15 سفارش پیاپی 50 % بیش از تعرفه پایه
4 فوق حرفه ای بیش از ۹ سال سابقه کار با حداقل ۵۴۰ سفارش در بازار (به تشخیص تیم جذب) در صورت دریافت نمره کامل ۱۰ از ۱۰ در 20 سفارش پیاپی 70 % بیش از تعرفه پایه
5 استاد بیش از ۱۲ سال سابقه کار با حداقل ۷۲۰ سفارش در بازار (به تشخیص تیم جذب) در صورت دریافت نمره کامل ۱۰ از ۱۰ در 25 سفارش پیاپی 90 % بیش از تعرفه پایه
6 استاد تمام بیش از ۱۵ سال سابقه کار با حداقل ۱۰۰۰ سفارش در بازار (به تشخیص تیم جذب) در صورت دریافت نمره کامل ۱۰ از ۱۰ در 30 سفارش پیاپی 200 % بیش از تعرفه پایه

- امکان ارتقا سطح برای هر فردی که به شرایط سطح بعدی می رسد، وجود دارد.

- در صورت نقض قوانین و مقررات،‌ با تشخیض تیم کنترل کیفیت و کادروکالج، ممکن است سطح متخصص خاطی کاهش بیاید.