سطوح حرفه ای عکاسان | کادرو

قواعد سطح بندی حرفه ای عکاسان در کادرو

در کادرو، همه عکاسان از فیلتر های سختی می گذرند تا بتوانند به عنوان یک عکاس فعال شوند. از آنجا که حرفه ای بودن یک طیف است، سطوح مختلف حرفه ای زیر تعریف شده است تا میان عکاسانی که تجربه، خلاقیت و هنر بالاتری دارند، تمایز ایجاد شود.

جدول سطح بندی حرفه ای عکاسان کادرو
# عنوان مدال شرایط میزان دریافتی
1 کارآموز دارای دید هنری و علاقه مند به جمع آوری نمونه کار و کسب تجربه های بیشتر 70 % کمتر از تعرفه پایه
2 ماهر بیش از ۱۰ پروژه عکاسی موفق در کادرو با نمره بالای ۹ در کادرو / بیش از ۱ سال سابقه کار با حداقل ۷۰ پروژه عکاسی در بازار به تشخیص تیم کنترل کیفیت برابر تعرفه پایه
3 حرفه ای بیش از ۷۰ پروژه عکاس موفق در کادرو با نمره بالای ۹ در کادرو / بیش از ۳ سال سابقه کار با حداقل ۱۸۰ پروژه عکاسی در بازار به تشخیص تیم کنترل کیفیت 50 % بیش از تعرفه پایه
4 فوق حرفه ای بیش از ۲۰۰ پروژه عکاس موفق در کادرو با نمره بالای ۹.۵ در کادرو / بیش از ۹ سال سابقه کار با حداقل ۵۴۰ پروژه عکاسی در بازار به تشخیص تیم کنترل کیفیت 70 % بیش از تعرفه پایه
5 استاد یار بیش از ۴۰۰ پروژه عکاس موفق در کادرو با نمره بالای ۹.۵ در کادرو / بیش از ۱۲ سال سابقه کار با حداقل ۷۲۰ پروژه عکاسی در بازار به تشخیص تیم کنترل کیفیت 90 % بیش از تعرفه پایه
6 استاد بیش از ۸۰۰ پروژه عکاس موفق در کادرو با نمره بالای ۹.۵ در کادرو / بیش از ۱۵ سال سابقه کار با حداقل ۱۰۰۰ پروژه عکاسی در بازار به تشخیص تیم کنترل کیفیت 200 % بیش از تعرفه پایه

- امکان ارتقا سطح برای هر فردی که به شرایط سطح بعدی می رسد، وجود دارد.

- در صورت نقض قوانین و مقررات،‌ با تشخیض تیم کنترل کیفیت و کادروکالج، ممکن است سطح عکاس خاطی کاهش بیاید.