طرح استوری های تبلیغاتی مشترک عکاسان حرفه ای کادرو

طرح استوری های تبلیغاتی مشترک عکاسان

یا

Common Photographers Marketing Stories

که ما بهش میگیم cpms.

بیاید کاری کنیم، به مشتریان بفهمانیم سطح حرفه ای کار ما در چه حدی است.

چطور این کار را بکنیم؟

قدم های زیر را دنبال کنید:

  • در پایان پروژه خود، کارفرما را صدا کنید.
  • تجهیزات عکاسی خود، یعنی دوربین و لنز های خود را به کارفرما نشان دهید، نام هر یک را به او بگویید.
  • کاربرد هر یک را نیز بگویید. برای مثال به کارفرما بیاموزید: “لنز تله برای مواقعی که از سوژه فاصله داریم استفاده می شود.”
  • در حد ۱۵ ثانیه، از کارفرما بخواهید هر آنچه از تجهیزات شما یاد گرفته است را تکرار کند.
  • با موبایل خود، آن ۱۵ ثانیه را فیلم بگیرید ( به صورت عمودی ) و سپس فیلم را برای ما در واتس آپ ارسال کنید.
  • با تکرار این اتفاق، مجموعه ای از فیلم های کوتاه بدست می آید که کارفرمایان شما در حال یادگیری از شما هستند، اتفاقی که اثر تبلیغاتی بسیار بالایی خواهد داشت و به بالابردن فهم جامعه از عکاسی حرفه ای کمک می کند.

توضیح آقای واله درباره این طرح:

نمونه کارفرما که تجهیزات را توضیح میدهد:

نمونه اول:

 

نمونه کارفرمای خانم پرزیوند:

 

نمونه کارفرمای آقای باقری:

نحوه ارسال:

ویدیوی خام و ساده گرفته شده را به پشتیبانی کادرو در واتس آپ به شماره ۰۹۰۲۷۰۴۸۹۶۳ ارسال کنید.