بیاید عید ۹۷ مون رو متفاوت از عید های قبلی بگذرونیم ...

یه شب عید که همه دور هم جمع هستید رو برای همیشه ثبت کنید:

بعد از عکاسی به انتخاب خودتان ۱۰ عکس را در سایز ۲۰ در ۳۰ و ۲ عکس را روی شاسی ۳۰ در ۴۰ براتون چاپ خواهیم کرد.

#بیا_تو_عکس را در عید ۹۷ از هر کدام از رشته های زیر می توانید سفارش دهید:

عکاسی خانوادگی

تولد و مهمانی

عقد و عروسی

پیشنهاد فامیل دور در سال ۹۷

این سرویس فقط برای تهرانی ها و کرجی های عزیز ارائه می شود.