پشت صحنه عکاسی کادرو

 

پشت صحنه عکاسی

غذا و رستورانی

عکاس کادرو : پوریا تاریوردی

پشت صحنه عکاسی

تیم و اداره

عکاس کادرو : سیاوش باقری

 

 

پشت صحنه عکاسی

محصول

عکاس کادرو : حسین نوری

 

 

پشت صحنه عکاسی

پرتره و پروفایل

عکاس کادرو : احمدرضا نادری

 

 

پشت صحنه عکاسی

فارغ التحصیلی

عکاس کادرو : میترا محمدی

 

پشت صحنه

 عکاسی پرتره و پروفایل

عکاس کادرو : ساقی بلیغ

 

 

پشت صحنه

عکاسی پرتره و پروفایل

عکاس کادرو : مهران بختیاری

 

پشت صحنه

عکاسی رویداد و همایش

عکاس کادرو : مهران بختیاری

پشت صحنه

عکاسی محصول و کالا

عکاس کادرو : امیرحسین جعفری

 

پشت صحنه

عکاسی کودک و نوزاد

 عکاس کادرو : محمد شهرتی

شما هم یک عکاس می خواهید؟

 

بسته های مختلف عکاسی

چرا قیمت های عکاسی کادرو مقرون به صرفه است؟ کلیک کنید

 

نوع بهینه (با توجه به قیمت انتخاب می کنم)
نوع حجمی (بیشترین عکس ممکن را می خواهم)
 • ۱۵۹ هزار تومان
  ۱ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۸ عکس
  هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۲۴۰ هزار تومان
  ۲ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۱۸ عکس
  هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۳۱۹ هزار تومان
  ۳ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۲۶ عکس
  هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۵۸۰ هزار تومان
  ۷ ساعت عکاسی
  مشاهده همه عکس ها دانلود ۵۰ عکس
  هر فریم اضافه
  ۱۰ هزار تومان
 • ۲۰۰ هزار تومان
  ۱ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ
 • ۳۴۵ هزار تومان
  ۲ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ
 • ۴۳۹ هزار تومان
  ۳ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ
 • ۷۳۹ هزار تومان
  ۷ ساعت عکاسیدانلود همه عکس ها
  دانلود به صورت فایل زیپ