مونا جواهری

عکاس کادرو

مونا جواهری

مونا عکاسی را از عکاسی کودک شروع کرد. او معتقد است دنیای کودکان، زیباترین، پاکترین و خالص ترین دنیاست. او عکاسی را ادامه داد و در زمینه های دیگر مثل عکاسی تبلیغاتی و محصول کار کرد. او عکاسی تبلیغاتی را ۳ سال پیش نزد استاد ولیزاده آموخت و دوره های نورپزدازی را پیش استاد حاجی مشهدی و ادریسی گذراند.

Canon 6D

Canon 24-105mm; Canon 100mm; Canon 50 fix

کودک و نوزاد

بارداری و مادرانه

منتظر چی هستید؟
همین الان می تونید مونا و عکاس های فوق العاده دیگر رو رزرو کنید!